تبیان، دستیار زندگی
جریان الکتریکی منجر به تولید میدان مغناطیسی می شود که اگر در میدان مغناطیسی تولید شده یک هسته فلزی وجود داشته باشد، هسته فلزی خاصیت آهنربایی پیدا می کند و در واقع بدین ترتیب یک آهنربای موقتی یا به عبارت دیگر یک الکتومگنت تولید می شود. در اینجا شما را با..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه یک الکترومگنت بسازیم؟

جریان الکتریکی منجر به تولید میدان مغناطیسی می‌شود که اگر در میدان مغناطیسی تولید شده یک هسته فلزی وجود داشته باشد، هسته فلزی خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و در واقع بدین ترتیب یک آهنربای موقتی یا به عبارت دیگر یک الکترومگنت تولید می‌شود.

 در این جا شما را با روش ساخت یک الکترومگنت با به کارگیری ابزار بسیار ساده آشنا می‌کنیم.

برای ساخت یک الکترومگنت نیاز به یک عدد میخ بزرگ در حدود 5/7 سانتیمتر، یک متر سیم نازک روکش دار، باتری 5/1 ولت و سه عدد سنجاق نگهدارنده کاغذ است.

حدود 20 سانتی متر از قسمت میانی سیم را کاملاً دور سیم بپیچید به طوری که به صورت کامل، طول سیم را بپوشاند.

چگونه یک الکترومگنت بسازیم؟

شکل 1: تصویر چگونگی پیچیده شدن سیم در طول میخ

دقت داشته باشید وقتی طول میخ را با سیم پوشش می‌دهید، جهت پیچیده شدن سیم‌ها در طول میخ مشابه باشد. زیرا جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده وابسته به جهت جریان الکتریکی ایجاد شده در سیم است. اگر جریان الکتریکی سیم در جهت ساعتگرد باشد، میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم، عمود بر صفحه سیم و در جهت داخل صفحه و اگر جریان در جهت خلاف عقربه‌های سیم باشد، میدان مغناطیسی حاصل از آن عمود بر صفحه سیم و در جهت خارج از صفحه سیم خواهد بود.

در صورتی که این سیم‌ها به صورت نامنظم پیچیده شده باشد، میدان‌های مغناطیسی تولید شده در حلقه‌های سیم همدیگر را خنثی می‌کنند و نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و اگر سیم‌ها به صورت منظم مطابق شکل پیچیده شوند، میدان مغناطیسی تقویت شده و میدان قویتری در محل میخ ایجاد می‌شود. بنابراین خاصیت آهنربایی میخ تقویت می‌شود.

چگونه یک الکترومگنت بسازیم؟

شکل 2: میدان مغناطیسی ایجاد شده در مدار سیم

حال باید سر آزاد سیم را به باتری متصل کنیم تا در سیم جریان الکتریکی ایجاد شود و جریان ایجاد شده در سیم منجر به تولید میدان مغناطیسی شود و خاصیت آهنربایی در میخ بوجود آورد.

چگونه یک الکترومگنت بسازیم؟

شکل 3: تصویر یک الکترومگنت ایجاد شده

تست الکترومگنت ساخته شده

حال شما یک الکترومگنت ساختید و  برای تست الکترومگنت خود می‌توانید سنجاق‌های کاغذی را نزدیک میخ کنید و مشاهده کنید که میخ همچون آهنربا عمل می‌کند و سنجاق‌ها را جذب خود می‌کند. مدت زمانی که میخ می‌تواند سنجاق‌ها را نگهدارد، ثبت کنید. شما می‌توانید در ساخت یک الکترومگنت ابتکار عمل خود را به کار گیرید و تغییراتی در شدت آهنربایی ایجاد شده به وجود آورید، در این جا دو نمونه از آن در قالب فعالیت برای شما ارائه شده است.

چگونه یک الکترومگنت بسازیم؟

شکل 4: جذب سنجاق‌ها به میخ به دلیل وجود خاصیت آهنربایی میخ

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: سارا قیصری

تنظیم: نسرین صادقی