آیا اعتکاف را قبل از اتمام، می تواند به هم بزند و کفاره و چیزی بر او واجب می آید؟ آیا بطلان در اعتکاف جاری است، و اگر باطل شدنی است، کفاره هم بر او می آید؟ چگونه و در چه مراحلی باطل می شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا اعتکاف را قبل از اتمام، می توان به هم زد؟

اعتکاف


اگر اعتکاف را به نیابت از کسی که، از دنیا رفته به جای آورد، در این صورت اعتکاف را تنها به نیابت از یک نفر می توان انجام داد ولی اگر مقصود اهدای ثواب باشد می توان ثواب اعتکاف را به چند نفر، زنده یا مرده، هدیه کرد.


ارکان اعتکاف:

ارکان عبادت یعنی اجزایی که اگر عمداً یا سهوا ترک شوند، آن عبادت باطل می شود. اعتکاف نیز ارکانی دارد که عبارت اند از:  1) نیت؛   2) توقف در مسجد جامع شهر یا مساجد چهار گانه معروف؛   3 کمتر از سه روز نبودن اعتکاف؛   4) روزه دار بودن معتکف در ایام اعتکاف

 

زمان اعتکاف:   

اعتکاف در هر زمانی که انسان بتواند حداقل سه روز در مسجد بماند صحیح است، و بهترین زمان برای آن، ماه مبارک رمضان و مخصوصا در دهه آخر آن ماه می باشد.

 

نیت اعتکاف:

اعتکاف، همانند سایر عبادات، باید با نیت و قصد قربت ‏باشد و هر گونه ریا و خودنمایی و قصد غیر الهی آن را باطل می‏کند.

در نیت اعتکاف، قصد وجه شرط نیست، یعنی لازم نیست قصد کند که اعتکاف واجب است‏ یا مستحب. زمان نیت اعتکاف، وقت شروع اعتکاف است که شروع طلوع فجر می باشد و با استمرار نیت اول شب هم مانعی ندارد.

اعتکاف را می توان به سه صورت به جای آورد. 1) برای خود     2) به نیابت از مردگان     3) به نیابت از زندگان

اگر اعتکاف را به نیابت از کسی که، از دنیا رفته به جای آورد، در این صورت اعتکاف را تنها به نیابت از یک نفر می توان انجام داد ولی اگر مقصود اهدای ثواب باشد می توان ثواب اعتکاف را به چند نفر، زنده یا مرده، هدیه کرد.

در مورد نیابت از شخص زنده، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقها در درستی چنین اعتکافی، تردید کرده‌اند. در این صورت، هرگاه نایب، اعتکاف را به قصد رجا، یعنی امید به مطلوب بودن عمل نزد خدا، نه به عنوان عبادتی حتمی انجام دهد، مانعی ندارد.  

بعد از این مقدمه به طرح دو پرسش و پاسخ دراین مورد می پردازیم:

سوال: آیا اعتکاف را قبل از اتمام، می تواند به هم بزند و کفاره و چیزی بر او واجب می‌آید؟ آیا بطلان در اعتکاف جاری است، و اگر باطل شدنی است، کفاره هم بر او می‌آید؟ چگونه و در چه مراحلی باطل می شود؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اعتکاف مستحب را در دو روز اول می تواند قطع کند ولی در روز سوم و اعتکاف واجب را مطلقا جائز نیست قطع کند و اگر قطع کرد باید مجدد آن را به جا آورد و کفاره ندارد مگر اینکه اعتکاف را با جماع فاسد نماید.

(استفتائات، موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

سوال: انسان چه موقع می تواند اعتکاف خود را به هم بزند و چه موقع نمی تواند؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

در اعتکاف مستحب در دو روز اول جائز است اعتکاف را قطع کند ولی اگر نذر معین باشد جائز نیست، و همان طور اگر روز سوم باشد، قطع جائز نیست.

(استفتائات، موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

سایت آوینی

استفتائات، موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .