تبیان، دستیار زندگی
به شیرینی همه بردهای ورزشی  در تنها دیدار معوقه از هفته بیست و چهارم دومین دوره مسابقه لیگ برتر، جمعه بعدازظهر تیم های پیروزی و استقلال در برابر هم صف آرایی می كنند، تا آغاز گر یك دیدار سنتی دیگر باشند. ورزشگاه آزادی ته...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحلیل فنی دربی پایتخت

به شیرینی همه بردهای ورزشی

در تنها دیدار معوقه از هفته بیست و چهارم دومین دوره مسابقه لیگ برتر، جمعه بعدازظهر تیم های پیروزی و استقلال در برابر هم صف آرایی می كنند، تا آغاز گر یك دیدار سنتی دیگر باشند. ورزشگاه آزادی تهران پس از بازسازی مجدد میزبان این دو تیم و خیل عظیم هواداران آنها خواهد بود. دیداری كه این بار فارغ از هیاهوی قهرمانی و كوشش در جهت آن برای اعاده حیثیت برگزار خواهد شد.

در واقع می توان نوشت كه این بازی، این بار مزه متفاوتی خواهد داشت، در حالی كه نه استقلال و نه پیروزی جنگی برای قهرمانی و قهرمان شدن نخواهند داشت.

تیم پیروز در این دیدار، با روحیه ای مضاعف وارد دو بازی خود در مسابقات لیگ برتر خواهد شد و كسب – نه (9)امتیاز- اعتماد به نفس لازم را برای شروع بهینه سومین دوره مسابقات لیگ برترایجاد خواهد كرد. علاوه بر این پروین و پورحیدری  به اندازه تمامی بردهای زندگی ورزشی خود به این برد احتیاج دارند، زیرا تا حدود بسیار زیادی بقای خود را در كسب این پیروزی جستجو خواهند كرد.

پروین اگر موفق به شكست دادن، پورحیدری شود آنگاه غمخوار را وارد یك چالش جدی برای بودن یا نبودن خواهد كرد و پورحیدری اگرموفق به چنین پیروزی در مقابل پروین گردد آنگاه محمد حسین قریب را واخواهد داشت تا مهر حكم سر مربیگری وی را تایید نماید.

پیروزی هر كدام از تیم های محبوب پایتخت، هواداران آنها را به مدت یكسال بیمه خواهد كرد و این معادله مهمی برای بازی فوق خواهد بود.

به لحاظ فنی نیز دربی پایتخت، حرفهای زیادی برای گفتن و نوشتن ایجاد می كند. آسیب پذیری هر دو تیم از درون دروازه شروع و تا راس نوك خط حمله ادامه پیدا می كند. مصدومیت فنایی و طباطبایی، با عدم ثبات جایگزین آنها در می آمیزد تا با توجه به ضعف شدید هر دو تیم درعمق خط دفاعی ضریب گل شماری افزایش قابل توجه ای یابد. ضریبی كه شاید با عدم توفیق در گلزنی، نزد مهاجمین هر دو تیم و ایجاد حساسیت ها و هیجانات كاذب كه به ساقهای بازیكنان منتقل می شود از مسیر پیش بینی شده، خارج شود.

با توجه به سیستم و افكار مربیان تیمهای پیروزی و استقلال، جنگ اصلی فنی در طی این بازی در میانه میدان رقم خواهد خورد جایی كه باقری با اكبری، دین محمدی با استیلی وفكری با محمدوند جنگی تمام عیاررا آغاز خواهند كرد. شاید تكیه بر بازیكنان ذخیره و جایگزین منجر به تعیین سرنوشت نهایی این دیدار گردد. عامل تعویض خوب و بازی خوانی رقیبت فاكتورهای مناسبی خواهند بود كه پروین و پورحیدری در جهت توفیق نهایی می توانند از آنها بهره گیرند.

در كنار همه این مسایل آگاهی و شناخت مسوولین، اعضای كادر فنی و بازیكنان هر دو تیم نسبت به جو روانی مسابقه و شرایطی كه قابل پیش بینی است منجر به اتخاذ تصمیمات كارآمد و مطلوبی خواهد شد. هم پروین و هم پورحیدری بارها و بارها این میدان پرالتهاب و نیمكت داغ آن را تجربه كرده اند ، بنابراین می توان حدس زد كه بازی فوق به دوراز تنش های مرسوم و تقریبا با گل به پایان خواهد رسید.