تبیان، دستیار زندگی
فردی به واسطه نذر (معین یا غیرمعین) یا اعتکاف مستحبی، معتکف شده؛ اگر روز دوم یا سوم حائض شود، آیا قضاء اعتکاف بر او واجب است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وظیفه حائض روز سوم اعتکاف

اعتکاف

سوال: فردی به واسطه نذر (معین یا غیرمعین) یا اعتکاف مستحبی، معتکف شده؛ اگر روز دوم یا سوم حائض شود، آیا قضاء اعتکاف بر او واجب است؟

آیة الله بهجت(ره):

اگر اعتکاف، واجب معین (نذر معین) باشد، قضاء آن واجب است و اگر واجب غیرمعین (نذر غیرمعین) باشد؛ باید بعد از برطرف شدن عذر، اعتکاف را از اول شروع کند.

سوال: با توجه به وسیله النجاه معظم له، ج1، ص 337، م 2 [1210]، لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید.

ج: در مورد نذر مطلقا باید آن اعتکاف را قضا کند و در مورد مستحبی در روز دوم قضا ندارد و در روز سوم اگر حائض شود، باید آن را قضا کند مگر اینکه از اول اعتکاف شرط رجوع کرده باشد.

(وسیله النجاة، ج1، ص 337، م 2 [1210])

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

سوال: سال گذشته در ایام الیض در مسجدی معتکف بودم، پس از اتمام روز دوم حائض شدم. با توجه به این که اعتکاف بر من واجب شده است، آیا برای قضاء آن حتماً باید در ایام الیض ماه رجب و در همان مسجد باشد؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

ج: با طروّ (شروع) حیض ولو در بعض روز سوم اعتکاف باطل می شود و قضاء ندارد و اگر از قبل، اعتکافی به سبب نذر بر او واجب شده قضاء آن را می تواند در هر مسجدی و در هر زمانی به جا آورد مگر آن که در نذر، اعتکاف در مسجد خاص و زمان خاصی را ملحوظ داشته باشد که در این صورت باید بر طبق همان نذر خود عمل کند.

(دریافتی از دفتر مقام معظم رهبری)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

اعتکاف وی باطل است و در صورتی که اعتکاف به واسطه نذر غیر معین بر او لازم گردیده شده باشد، اعتکاف در زمان دیگری بر وی واجب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

سوال: با توجه به هدایة العباد معظم له، ج1، ص 241، م 1424، لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

ج: در مورد سوال اعتکاف، در نذر معین و مستحبی قضا ندارد و در نذر غیر معین باید نذر خود را بعد از پاک شدن از حیض ادا کند و الله العالم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

سوال: با توجه به العروة الوثقی مع تعلیقات معظم له، ج 2، ص 83، م 5 لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

ج: در اعتکاف مستحب زن وظیفه ای ندارد اما در واجب معیّن باید اعتکاف را قضا نماید و در غیرمعین باید مجدداً اعتکاف را اداءا انجام دهد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

اگر اعتکاف، واجب معین (نذر معین) باشد، قضاء آن واجب است و اگر واجب غیرمعین (نذرغیرمعین) باشد؛ باید بعد از برطرف شدن عذر، اعتکاف را از اول شروع کند.

امّا در اعتکاف مستحبی اگر روز اول و دوم حائض شود چیزی بر او نیست و اگر روز سوم حائض شود، قضاء آن لازم است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

سوال: با توجه به تعلیقه عروة الوثقی معظم له، ص 321، م 5 لطفاً پاسخ سوال را بفرمایید:

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

ج: قضای آن واجب است اگر واجب معین باشد بعداً نیت قضا می کند و اگر غیرمعین باشد نیّت اداء می کند.

العروة الوثقی، مع تعلیقات، 1386، ج2، ص 96، م5

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

سوال: با توجه به عروة الوثقی، ج2، ص 88، م 5 لطفاً بفرمایید: فردی به واسطه نذر (معین یا غیرمعین) با اعتکاف مستحبی، معتکف شده؛ اگر روز دوم یا سوم حائض شود، آیا قضاء اعتکاف بر او واجب است؟

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در فرض سوال در اعتکاف مستحبی و نذر معین، قضا واجب نیست و در نذر غیرمعین قضا واجب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.