تبیان، دستیار زندگی
می گویند شخصی از راهی می گذشت دید دو نفر گدا بر سر یک کوچه جلو دروازه خانه ای با یکدیگر گفتگو دارند و نزدیک است بینشان دعوا شود .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضرب المثل گدا به گدا رحمت به خدا

گدا

می گویند شخصی از راهی می گذشت دید دو نفر گدا بر سر یک کوچه جلو دروازه خانه ای با یکدیگر گفتگو دارند و نزدیک است بینشان دعوا شود .

 آن شخص نزدیک شد و از یکی از آنها سئوال کرد : چرا با یکدیگر مشاجره و بگو و مگومی کنید ؟

 یکی از گداها جواب داد: چون من اول می خواستم بروم در این خانه گدایی کنم، این گدا جلو مرا گرفته و می گوید من اول باید بروم، بگو مگو ما برای همین است.

 آن شخص تا این حرف را از دهن گدا شنید سرش را به سوی آسمان بلند کرد و به دو نفر گدا اشاره کرد و گفت : " گدا به گدا ، رحمت به خدا" یعنی گدا راضی نیست گدای دیگر از کیسه مردم روزی بخورد ، پس رحمت به خدا که به هر دوی آنها رزق می رساند .

کاربرد:

این ضرب المثل به صورت جواب درخواست کسی به خاطر پول و... است درحالی که آن فرد یا راضی نیست چیزی بدهد یا او هم چیزی ندارد.

فرآوری:نعیمه درویشی

بخش کودک و نوجوان تبیان


منابع: بیتوته- زنگ شیرین ادبیات

مطالب مرتبط:

شتر دیدی ندیدی

ضرب المثلِ خر کریم را نعل کردن!

کفگیر به ته دیگ خورده !

نه خانی اومده نه خانی رفته

بالاتر از سیاهی رنگی نیست

یک کلاغ چهل کلاغ

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.