ارتباط با همسر (چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت) در زمان اعتکاف چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارتباط با همسر حین اعتکاف

اعتکاف

سوال: ارتباط با همسر (چه با قصد لذت و چه بدون قصد لذت) در زمان اعتکاف چه حکمی دارد؟

امام خمینی(ره):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن حرام است و لمس و بوسیدن با شهوت نیز حرام می باشد و در این مسئله بین زن و مرد فرقی نیست.

(تحریر الوسیله، ج1،ص 309، فرع اول)

 

آیة الله اراکی(ره):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن حرام است و لمس و بوسیدن با شهوت نیز حرام می باشد و در این مسئله بین زن و مرد فرقی نیست.

(عروة الوثقی، ج 2، ص 87، احکام الاعتکاف، احدها)

 

آیة الله بهجت(ره):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن حرام است و بنا بر احتیاط واجب لمس و بوسیدن با شهوت نیز حرام می باشد و در این مسئله بین زن و مرد فرقی نیست.

(وسیلة النجاة، ج1، ص 336، مایحرم علی المعتکف، م 1208، فرع اول)

 

آیة الله تبریزی(ره):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن حرام است و احتیاط مستحب لمس و بوسیدن با شهوت ملحق به نزدیکی می شود و در این مسئله بین زن و مرد فرقی نیست.

(منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج 1، ص 296، فصل فی احکام الاعتکاف، م 1078، فرع اول)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

ارتباط با همسر به جماع و به لمس و بوسیدن با شهوت حرام بلکه مبطل اعتکاف است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله خویی(ره):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن حرام است و بنا بر احتیاط واجب لمس و بوسیدن با شهوت ملحق به نزدیکی می شود و در این مسئله بین زن و مرد فرقی نیست.

(منهاج الصالحین، ج1، ص 292 ، م 1078، فرع اول)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن حرام است و بنا بر احتیاط واجب، لمس و بوسیدن با شهوت و تفخیذ و مانند آن ملحق به نزدیکی می شود و در این مسئله بین زن و مرد فرقی نیست.

(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425ه ق، ج2، ص 491، احدها)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن حرام است و بنا بر احتیاط واجب لمس و بوسیدن با شهوت نیز حرام است. فرقی بین زن و مرد نیست.

(هدایة العباد، 1416، ه ق، ج1، ص 240، م 1417)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن و هم چنین لمس و بوسیدن با شهوت حرام است و در این مساله بین زن و مرد فرقی نیست.

(العروة الوثقی مع تعلیقات 1380، ج2، ص 81، فصل فی احکام الاعتکاف، فرع اول)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

در حال اعتکاف نزدیکی با زن حرام است و همچنین لمس و بوسیدن با شهوت نیز حرام است و در این مساله بین زن و مرد فرقی نیست.

(هدایة العباد، ج 1، ص 281، م 1418، فرع اول)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در حال اعتکاف، نزدیکی با همسر حرام است وهمچنین لمس و بوسیدن او بنابر احتیاط واجب حرام است.

(استفتائات جدید، 1386، ج 3، ص 108، س 325، مورد اول)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

در حال اعتکاف، هر گونه عمل شهوانی مانند آمیزش جنسی، بوسیدن، لمس کردن، مبطل اعتکاف است.

(هزارو یک مسئله فقهی، 1383، ج 2، ص 84، س 289)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

در حال اعتکاف، نزدیکی با زن حرام است و بنا بر احتیاط واجب، لمس و بوسیدن با شهوت نیز ملحق به نزدیکی می شود و در این مساله بین زن و مرد فرقی نیست.

(منهاج الصالحین، ج 2، ص 324، م 1078، فرع اول)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.