تبیان، دستیار زندگی
كارشناس آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش فارس در همایش فنا آوران كوچك گفت : در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش برای اولین بار به دانش آموزان ابتدایی گواهی نامه مهارتی اعطا می شود .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعطا گواهی نامه مهارتی برای اولین بار به دانش آموزان ابتدایی

اعطا گواهی نامه مهارتی برای اولین بار به دانش آموزان ابتدایی


كارشناس آموزش ابتدایی اداره كل آموزش و پرورش فارس در همایش فنا آوران كوچك گفت : در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش برای اولین بار به دانش آموزان ابتدایی گواهی نامه مهارتی اعطا می شود .


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش فسا حبیب گشتاسبی گفت : این نوجوانان آینده كشور را بدست می گیرند، لذا باید به علم روز آشنا و توانمند باشند .

وی با اشاره به استقبال بیش از 750 دانش آموز پایه ششم كه دوره مهارتی رایانه را گذرانده از این همایش گفت:  ما برای پیشرفت جامعه و ایستادگی در برابر ابرقدرت ها نیازداریم كه خود را مجهز كنیم و با فناوری روز آشنا باشیم تا بتوانیم از آن به نحو مطلوب بهره ببریم.

ما برای پیشرفت جامعه و ایستادگی در برابر ابرقدرت ها نیازداریم كه خود را مجهز كنیم و با فناوری روز آشنا باشیم تا بتوانیم از آن به نحو مطلوب بهره ببریم.

گشتاسبی افزود : این امر محقق نمی شود مگر از دوران ابتدایی شروع كنیم و

این بچه ها را وادار به تحقیق ، پژوهش و یادگیری و بكارگیری علوم جدید نماییم،پس كاری كه كارشناسی آموزش ابتدایی فسا انجام داده است قابل تقدیر است .

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فسا نیز در این همایش ضمن تقدیر و تشكر از مجریان طرح كه در اجرای طرح مذكور با آموزش و پرورش همكاری داشته اند گفت :  این همایش شروع خوبی است برای پیشبرد اهداف و  طرح های آموزش ابتدایی ،كه امیدواریم با همكاری سایر نهادها و ارگان ها بتوانیم به نحو مطلوبی به انجام برسانیم.

این همایش شروع خوبی است برای پیشبرد اهداف و طرح های آموزش ابتدایی ،كه امیدواریم با همكاری سایر نهادها و ارگان ها بتوانیم به نحو مطلوبی به انجام برسانیم.

رنجبركارشناس مسول آموزش ابتدایی در خصوص اهدف برگزاری این همایش گفت : اگر خواهان نظام آموزشی پیشرفته هستیم باید به آموزش ابتدایی به عنوان مهمترین عامل توسعه در آموزش و پرورش بنگریم و امیدوارم كه از رهگذر تلاش و پشتكار همكاران، شاهد برداشتن گامی ارزشمند در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش باشیم .


منبع: اداره كل آموزش و پرورش استان فارس

بخش سفیران تبیان