هر خونى كه خانم ها قبل از بلوغ یا بعد از یائسگى مى بینند یا خونى كه از 3 روز كمتر دیده مى شود یا خونى كه از 10 روز بیشتر مى شود (كه در این حالت مى تواند مقدارى حیض باشد كه در احكام حیض گفته شده)، استحاضه است؛ در صورتى كه خون زخم و خون نفاس نباشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقط خانم ها بخوانند!!

احکام


استحاضه قلیله مانند حدث اصغرى است كه استمرار دارد مانند كسى است كه سلس بول (تکرر ادرار) دارد. اما استحاضه متوسطه و كثیره علاوه بر این كه مانند حدث اصغر (چیزی که باعث وجوب وضو می شود) عمل مى كند و باعث وجوب وضو مى شود، مانند حدث اكبر (چیزی که باعث وجوب غسل می شود) باعث وجوب غسل هم مى شود.


استحاضه چیست؟

هر خونى كه خانم ها قبل از بلوغ یا بعد از یائسگى مى بینند یا خونى كه از 3 روز كمتر دیده مى شود یا خونى كه از 10 روز بیشتر مى شود (كه در این حالت مى تواند مقدارى حیض باشد كه در احكام حیض گفته شده)، استحاضه است؛ در صورتى كه خون زخم و خون نفاس نباشد.

استحاضه چند نوع است؟

خون استحاضه یكى از خون هایى است كه از زن خارج مى شود، این خون اگر زیاد باشد استحاضه كثیره و اگر كم باشد استحاضه قلیله و در صورت بینابین [متوسط [استحاضه متوسطه نامیده مى شود.

استحاضه قلیله چه ویژگى دارد؟

استحاضه قلیله آن است كه خون در پنبه اى كه زن داخل فرج مى نماید نفوذ نكند و فقط روى آن آلوده شود.

استحاضه متوسطه چه ویژگى دارد؟

استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه اى كه زن داخل مهبل مى نماید، نفوذ مى كند، اما از پنبه به دستمال جارى نمى شود.

استحاضه كثیره چه ویژگى دارد؟

استحاضه كثیره آن است كه خون علاوه بر نفوذ در پنبه اى كه زن داخل مهبل مى نماید از آن بگذرد و به دستمال هم برسد.

استحاضه چه نوع حدثى به شمار مى آید؟

استحاضه قلیله مانند حدث اصغرى است كه استمرار دارد مانند كسى است كه سلس بول (تکرر ادرار) دارد. اما استحاضه متوسطه و كثیره علاوه بر این كه مانند حدث اصغر (چیزی که باعث وجوب وضو می شود) عمل مى كند و باعث وجوب وضو مى شود، مانند حدث اكبر (چیزی که باعث وجوب غسل می شود) باعث وجوب غسل هم مى شود.

خون استحاضه چه ویژگى هایى دارد؟

خون استحاضه غالبا زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون مى آید.

آیا ممكن است خون استحاضه همانند خون حیض سرخ و سیاه باشد؟

ممكن است گاهى خون استحاضه شبیه خون حیض غلیظ و سرخ و سیاه باشد و با فشار و سوزش بیرون بیاید.

آیا خانم ها در ایام عادت ماهانه ممكن است خون استحاضه ببینند؟

در ایام حیض ممكن است خون هاى كم رنگ شبیه استحاضه دیده شود یا گاهى تمام مدت عادت ماهانه خون كم رنگ دیده شود؛ اما هیچگاه به آن استحاضه نمى گویند. البته گاهى واقعا نمى دانیم خونى كه مى بینیم حیض است یا استحاضه.

سوال: خانمى در یك ماه به این صورت خون دیده است. 3 روز خون دیده كه 3 ساعت قبل از تمام شدن كامل 3 روز پاك شده است و مجددا 2 روز خون دیده است. حكم این خون ها با توجه به این كه 3 روز اوّل كامل نشده است چیست؟ حیض است یا استحاضه؟

اگر در 3 ساعت باقى مانده از 3 روز در باطن هم خون نداشته استحاضه است. (آیة الله بهجت ـ ره)

سوال: خانمى 7 روز پس از پاك شدن خون حیض مجددا خونى با علایم حیض مى بیند كه حداقل تا 7 روز ادامه مى یابد. وظیفه وى چیست؟

دومى محكوم به استحاضه است. (آیة الله بهجت ـ ره)

سوال: با توجه به مساله 282 هدایة العباد و 427 توضیح المسائل، چنانچه مستحاضه کثیره بخواهد بعد از نماز فریضه، همان نماز را اعاده کند، یا نماز آیات بخواند یا نمازهای مستحبی پی در پی بخواند، آیا وضو و غسل مجدّد لازم است یا به همان اکتفاء کند؟

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

با استمرار دم برای نوافل یومیه، غسل فریضه (واجب) است و در سایر موارد مانند نماز آیات و اعاده فریضه و نمازهای مستحبّی مانند نماز جغفر طیّار غسل مجدد لازم است. والله العالم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله بهجت(ره)

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .