الف) حکم پوشیدن لباس مختص چیست؟ ب) حکم نماز خواندن با آن چگونه است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نماز با لباس مختص

نماز

سوال: حکم نماز خواندن با لباس مختص چگونه است؟

امام خمینی(ره):

نماز خواندن با لباس مختص اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، ص 116، م 846)

 

آیة الله اراکی(ره):

نماز خواندن با لباس مختص اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، ص 156، م 840)

 

آیة الله بهجت(ره):

الف) حکم پوشیدن لباس مختص چیست؟

به مساله 711 رساله مراجعه شود.

ب) حکم نماز خواندن با آن چگونه است؟

در موردی که حرام باشد فرق نمی کند هر چند مضرّ به صحّت نماز نباشد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله تبریزی(ره):

اگر لباس ساتر عورت در نماز باشد پوشیدن آن در غیر مورد اضطرار جایز نیست و در مورد اضطرار اشکال ندارد. والله العالم

اگر مرد لباس زنانه یا زن لباس مردانه بپوشد و در حال حاضر ساتری غیر از آن نداشته باشد و نماز بخواند نمازش صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

(توضیح المسائل، 1383، ص 133 م 854)

(مسائل المنتخبه، 1382، ص 95، م 248)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر چه زن و مرد نمی توانند لباس مختص یکدیگر را به گونه ای بپوشند که زیّ آن ها قرار گیرد ولی در هر حال پوشش آن موجب بطلان نماز نمی شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله خوئی(ره):

نماز خواندن با لباس مختص در صورتی که ساترش فقط آن باشد، بعید نیست که نمازش باطل شود.

(توضیح المسائل، ص 148، م  854 و 853)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

نماز خواندن با لباس مختص باطل نیست.

(توضیح المسائل، 1423، هـ ق، ص 175، م 833)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

نماز خواندن با لباس مختص صحیح است و احتیاط مستحب آن است که اصلاً مرد لباس زنانه، و زن لباس مردانه نپوشد؛ خصوصاً در هنگام نماز خواندن.

(توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 207، م 854)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

نماز خواندن با لباس مختص اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، ص 173، م 854)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) حکم پوشیدن لباس مختص چیست؟ ب) حکم نماز خواندن با آن چگونه است؟

الف: پوشیدن لباس اختصاصی جنس مخالف بنابر احتیاط حرام است.

ب: نماز با آن باطل نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

نماز خواندن با لباس مختص اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، 1414هـ ق، ص 149، م 854)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

نماز با لباس مختص اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، 1379 ص 145، م 772)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

نماز خواندن با لباس مختص اشکال ندارد.

(توضیح المسائل، 1381، ص 181، م 847)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

ستر عورت با لباس مختص در نماز بنابر احتیاط موجب بطلان است.

(توضیح المسائل، 1421 هـ ق، ص 353، م 852)

بخش احکام اسلامی تبیان

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .