کسی که می تواند نماز را ایستاده بخواند ولی نمی تواند به سجده رود، رکوع و سجود او چگونه انجام دهد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه قیام، رکوع و سجود نمازگزار ناتوان

معلول

سوال: کسی که می تواند نماز را ایستاده بخواند ولی نمی تواند به سجده رود، رکوع و سجود را چگونه انجام دهد؟

پاسخ: (باید به هر مقدار که می تواند- ولو به تکیه دادن به دیوار و امثال آن- بایستد، سپس به مقداری که می تواند رکوع رود و در صورتی که نمی تواند از حال ایستاده به رکوع برود، روی صندلی بنشیند به رکوع رود. پس از رکوع، اگر می تواند سرش را خم کرده و بر مهری که روی میز قرار دارد سجده نماید و اگر نمی تواند، مهر را بالا آورده و سر را کمی خم کند و بر مهر بگذارد و اگر از خم کردن سر هم معذور است، احتیاط مستحب سر را نگه داشته مهر را بر پیشانی قرار دهد.)

لطفاً بفرمایید: آیا پاسخ مذکور برای سوال فوق جامع و کافی می باشد؛ نظر خود را به صورت ممهور مرقوم فرمایید.

آیة الله بهجت(ره):

بله، پاسخ مزبور کافی است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

سوال: کسی که می تواند نماز را ایستاده بخواند ولی نمی تواند به سجده رود، رکوع و سجود او چگونه انجام دهد؟

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

باید به هر مقدار که می تواند ولو با تکیه دادن به دیوار و امثال آن بایستد سپس به مقداری که می تواند رکوع رود و در صورتی که نمی تواند از حال ایستاده به رکوع رود، روی صندلی و مانند آن بنشیند و به رکوع رود پس از رکوع اگر می تواند با وضع شش موضع دیگر سجده بر زمین سرش را خم کرده و بر مهری که روی میز قرار دارد سجده نماید، باید این چنین کند و اگر نمی تواند، احتیاط در آن است که مهر را بالا آورده و پیشانی را بر آن گذارد و اگر از وضع مساجد شش گانه دیگر بر زمین، هم معذور است وظیفه او سجده با ایماء و اشاره است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

در صورت عجز از رکوع و سجود از ایماء و اشاره استفاده کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

ظاهراً سوال این است که فرد قدرت بر قیام در حال نماز و رکوع به صورت متعارف را دارد. که در این صورت حمد و سوره را در حال قیام می خواند و رکوع بجا می آورد و چون از انجام سجده بصورت متعارف عاجز است اگر می تواند بلندی ای جلوی خود قرار دهد و مهر را روی آن قرار دهد و بعد از رکوع دست ها را روی میز یا بلندی مقابل خود قرار داده و پیشانی را روی مهر بگذارد. و اگر این مقدار هم نمی تواند یا میز و بلندی ندارد مهر را بالا نگهداشته و سر را به مقداری که می تواند خم کرده و روی مهر قرار دهد و ذکر سجده را بگوید و کفایت می کند و اگر از رکوع هم معذور است تا حد ممکن خم شود و رکوع کند هر چند با عصا و تکیه دادن باشد و در این صورت نوبت به نشستن نمی رسد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

بلی کافی است. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

جواب با رعایت آنچه در مساله  1069و 1070، توضیح المسائل آمده، پاسخ مذکور صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

در فرض سوال باید نماز را ایستاده بخواند و رکوع را انجام دهد و برای سجده چنانچه نمی تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که می تواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است ولی باید کف و دست ها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمولی به زمین بگذارد و اگر نمی تواند به این نحوه سجده کند باید برای سجده با سر اشاره کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .