سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
یك قطعه عكس خمینی و اشعار سروده شده توسط میرزاحسن رحمتی كه در عكاسی چهره‌نمای مرند چاپ گردیده و یك قطعه دیگر از عكس خمینی كه از اسماعیل قنبری بدست آمده توسط ساواك جلفا به این سازمان فرستاده شده است كه عیناً به پیوست تقدیم می‌گردد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وحشت از عکس امام خمینی


یك قطعه عكس خمینی و اشعار سروده شده توسط میرزاحسن رحمتی كه در عكاسی چهره‌نمای مرند چاپ گردیده و یك قطعه دیگر از عكس خمینی كه از اسماعیل قنبری بدست آمده توسط ساواك جلفا به این سازمان فرستاده شده است كه عیناً به پیوست تقدیم می‌گردد

اسناد،وحشت از امام خمینی

شماره: 5347/ ه ‍

تاریخ: 7/9/46

تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت كشور

درباره : عكس خمینی

یك قطعه عكس خمینی و اشعار سروده شده توسط میرزاحسن رحمتی كه در عكاسی چهره‌نمای مرند چاپ گردیده و یك قطعه دیگر از عكس خمینی كه از اسماعیل قنبری بدست آمده توسط ساواك جلفا به این سازمان فرستاده شده است كه عیناً به پیوست تقدیم می‌گردد.

ضمناً اطلاعات تكمیلی از ساواك مزبور به شرح زیر خواسته شده كه نتیجه متعاقباً به عرض خواهد رسید.

1ـ آیا عكس‌های مزبور وسیله منابع آن ساواك به دست آمده یا خیر؟ در صورت اول چرا گزارش خبری نشده است.

2ـ میرزاحسین [حسن] رحمتی چه كاره است و سوابق وی چگونه می‌باشد و بیوگرافی ملصق به عكس مشارالیه را با چگونگی فعالیت وی تهیه و به این سازمان ارسال دارند.

3- برای آن ساواك از كجا معلوم گردیده كه اشعار مزبور را میرزاحسین [حسن] رحمتی سروده است مدارك كافی در این مورد تهیه و گزارش نمایند.

4- مشخصات كامل اسماعیل قنبری با دو قطعه عكس و سوابق وی و نحوه فعالیت نامبرده مورد لزوم می‌باشد.

5ـ مدیر عكاسی چهره‌نمای مرند را به آن ساواك احضار و در مورد چاپ عكسها اطلاعات كامل اخذ و نتیجه را با بیوگرافی ملصق به عكس یادشده به این سازمان ارسال دارند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آذربایجان شرقی . سلیمی

رونوشت به پرونده‌ حسن راحی [رحمتی] و قنبری ضمیمه شد.

اوانی آقای كاشی

در صورتی كه از افراد یاد شده سابقه‌ای وجود دارد ارائه و در غیر این صورت نسبت به شناسایی و تكمیل سوابق، در مورد كنترل آنان اقدام فرمایید. 16/9

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین