سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
براى خانه باید شأن قائل شد؛ انسان بدون خانه - كه مسكن و مأوایى ندارد - قابل تصوّر نیست. هر انسان احتیاج دارد به خانه و محیط خانه.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زن ،از سراب غرب تا اقیانوس اسلام


براى خانه باید شأن قائل شد؛ انسان بدون خانه - كه مسكن و مأوایى ندارد - قابل تصوّر نیست. هر انسان احتیاج دارد به خانه و محیط خانه.

برای مطالعه ی قسمت اول سخنرانی مقام معظم رهبری ، اینجا کلیک کنید.

خانواده از نگاه رهبری

در مسائل فعلىِ زنان كشور ما به اعتقاد من دو مسئله از همه مهم‌تر یا بگویید فورى‌تر و لازم‌الاهتمام‌تر از بقیّه‌ى مسائل است. یك مسئله، مسئله‌ى اهمّیّت و اعتبار خانه و خانواده است. براى خانه باید شأن قائل شد؛ انسان بدون خانه - كه مسكن و مأوایى ندارد - قابل تصوّر نیست. هر انسان احتیاج دارد به خانه و محیط خانه. روح محیط خانه عبارت است از خانواده؛ باید به این اهمّیّت داد، باید در این تأمّل و تدبّر كرد. و دوّم جلوگیرى از ضعف و ستم‌زدگى زن در سطوح مختلف، ما زنانى داریم كه ضعیفند و محرومند، زنانى داریم كه ستم‌زده و مظلومند؛ باید جلوى این مظلومیّتها را گرفت.

قوانین مهمّى لازم است كه باید وجود داشته باشد، خُلقیّات لازمى وجود دارد كه بایستى دنبال كرد كه تحقّق پیدا كند، آداب و سننى لازم است وجود داشته باشد كه زن در سطوح مختلفِ - من اینجا یادداشت كرده‌ام - معاشرتى، جنسى، خانوادگى، فرهنگى و فكرى دچار ستم‌زدگى نباشد. یعنى از مسائل كاملاً شخصى و خصوصى - یعنى مسائل جنسى - احتمال و امكان ستم‌زدگى زن و مظلومیّت زن وجود دارد، تا مسائل عمومى‌تر مثل مسائل معاشرتى، مسائل خانوادگى؛ كه در مورد مسائل خانوادگى من اینجا یادداشت كرده‌ام: احترام در چشم شوهر، در چشم فرزند، در چشم پدر، در چشم برادر. زن اگر چنانچه در محیط خانواده، محترم و مكرّم شمرده بشود، بخش مهمّى از مشكلات جامعه حل خواهد شد. باید كارى بكنیم كه بچّه‌ها دست مادر را حتماً ببوسند؛ اسلام دنبال این است. كما اینكه در خانواده‌هاى مذهبى‌تر و اخلاقى‌تر و نزدیك‌تر به مفاهیم مذهبى، اینها مشاهد میشود. فرزندان خانواده نسبت به مادر تكریم داشته باشند. هیچ منافاتى ندارد این تكریمِ نسبت به مادر، با آن حالت عاطفى و خودمانى‌گرى‌اى كه بین فرزند و مادر وجود دارد؛ هیچ منافاتى ندارد؛ این احترام باید باشد؛ محترم باید باشد زن در درون خانواده. رفع مظلومیّت به این شكل است. اگر چنانچه فرض كنیم در یك خانواده‌اى، در یك خانه‌اى، مرد به همسر خودش توهین میكند، انواع توهینها، از توهینهاى رفتارى تا زبانى تا وحشى‌گرى یدى كه متأسّفانه یك جاهایى هنوز در كشور ما وجود دارد كه نباید وجود داشته باشد، البتّه در بین غربى‌ها هست، فراوان هم وجود دارد، خلاف انتظار هم نیست - غربى‌ها، یعنى بخصوص نژادهاى اروپایى، نژادهاى وحشى‌اند؛ اینها ظاهرشان اتو كشیده و كراوات زده و ادكلن زده و اینهایند امّا همان باطن وحشى‌گرى‌اى كه در تاریخ وجود داشته هنوز هم در اینها هست؛ راحت آدم میكشند، خونسرد جنایت میكنند؛ بنابراین كتك زدن زن در داخل خانه به وسیله‌ى آنها و بعد به وسیله‌ى آمریكاییها، بُعدى ندارد - امّا در محیط اسلامى چنین چیزى اصلاً نبایستى تصوّر بشود؛ ولى متأسّفانه هست. بنابراین این دو نقطه، دو نقطه‌ى اصلى است؛ به نظر من هر چه در این زمینه‌ها برنامه‌ریزى بشود، جا دارد.

نگذارید حضور نمایان زنان فعّال در جبهه‌ى انقلاب كمرنگ بشود. دیگران در مواجهه‌ى با انقلاب و معارضه‌ى با انقلاب سعى میكنند از عنصر زن و زنانِ كارآمد استفاده كنند؛ جبهه‌ى انقلاب، زنان كارآمد و فعّال و زبان‌آور و نویسنده و عالِم و دانشمند بمراتب بیشتر دارد؛ خانمهایى كه اهل اِقدامند، اهل فكرند، اهل نگارش و نویسندگى‌اند، اهل سخن گفتند، اهل فكر دادند، صحنه‌ى انقلاب و دفاع از انقلاب را خالى نگذارند

 بعد از این دو مسائل مهم دیگرى هم وجود دارد: مسئله‌ى ازدواج و نجات از تجرّد. موانع ازدواج احصاء بشود. همین كارهایى كه خانمها اشاره كردند كه دارند انجام میدهند و من واقعاً خرسند شدم كه بحمداللّه به این مسائل پرداخته میشود. مسئله‌ى پوشش، مسئله‌ى معاشرت، واقعاً یك كار مبنایى‌اى در این زمینه انجام بگیرد. مسئله‌ى حمایت مالى و حقوقى از زنان محروم یا مظلوم كه حالا مسئله‌ى دادگاه‌ها را كه یكى از دغدغه‌هاى فكرى من بود، آن خانم خراسان رضوى اشاره كردند كه این كار در دادگسترى آنجا شده؛ امیدواریم واقعاً تحقّق عینى داشته باشد این كار؛ یكى از دغدغه‌ها و از نگرانى‌هاى بنده همین است كه خانمها در محیطهاى دادگاهى و محیطهاى قضائى، توانایى دفاع از خودشان را درست نداشته باشند؛ نه پول داشته باشند كه بتوانند وكیل درست‌وحسابى بگیرند، نه خودشان بتوانند از خودشان دفاع كنند و مظلوم واقع بشوند؛ این از جمله‌ى چیزهایى است كه مهم است، باید دنبال بشود. مسئله‌ى اشتغال زنان، حدود اشتغال، چه اشتغالى، چه جور كارى، به چه نحوى - همان انعطافى كه ما گفتیم در زمینه‌ى مسائل اشتغال - اینها همه كارهایى است كه باید انجام بگیرد؛ لكن فورى‌تر از همه‌ى اینها آن دو مسئله‌اى است كه اوّل عرض كردم.

 یكى از چیزهایى كه ذهن بنده را مشغول میكند این است كه این همه فعّالیّتهاى گوناگونى كه در زمینه‌ى زن و مسئله‌ى زن در كشور وجود دارد - از مسائل حقوقى و قانونى و فقهى بگیرید تا مسائل اجتماعى، تا مسائل اجرایى، تا مسائل عاطفى، این همه موضوعات مختلفى كه در زمینه‌ى زن مطرح است - بایستى یك شكل سیستمى پیدا كند، بایستى یك هندسه‌ى عمومى پیدا بكند. البتّه بعضى از گزارشهایى كه به من دادند یا آنچه كه اینجا گفته شد، اشاره‌اى به این میكند كه فكرى در این زمینه شده، لكن به اعتقاد من باید یك كار جامعى در این زمینه انجام بگیرد. ما همه‌ى مسائل زنان را به یك شكل سیستمىِ كامل، با یك هندسه‌ى صحیح تصویر كنیم، ترسیم كنیم؛ یك مركز عالى و ثابت هم با كادرهاى قوى و چشم‌انداز بلندمدّت - كه بنده به كار كوتاه مدّت، در این زمینه‌ى مهم هیچ اعتقادى ندارم - به وجود بیاید؛ آن وقت در ذیل این مركز عالى و ثابت، نهادها و بنیادهاى متناسبى براى بخشهاى مختلف تشكیل بشود؛ از كارهاى هم مطّلع هم بشوند و یك بانك اطّلاعاتى مناسبى هم وجود داشته باشد، یعنى الان بسیارى از كارها هست كه حتّى خانمهایى كه در این جلسه حضور دارید ممكن است بعضى از بعضى از كارهاى دیگرانتان اطّلاعى نداشته باشند. خب این همه بحمداللّه ما زنِ فرزانه و نخبه داریم، در بخشهاى مختلف، با نگاه‌هاى مختلف، از این مجموعه‌ى عظیم بایستى استفاده كرد.

خانواده از نگاه رهبری

 زنان فعّالِ در جبهه‌ى انقلاب، یك روزى نقش‌آفرینى برجسته‌اى كردند - هم اندكى پیش از پیروزى انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلى - و از خودشان حضور نمایانى نشان دادند؛ نگذارید حضور نمایان زنان فعّال در جبهه‌ى انقلاب كمرنگ بشود. دیگران در مواجهه‌ى با انقلاب و معارضه‌ى با انقلاب سعى میكنند از عنصر زن و زنانِ كارآمد استفاده كنند؛ جبهه‌ى انقلاب، زنان كارآمد و فعّال و زبان‌آور و نویسنده و عالِم و دانشمند بمراتب بیشتر دارد؛ خانمهایى كه اهل اِقدامند، اهل فكرند، اهل نگارش و نویسندگى‌اند، اهل سخن گفتنند، اهل فكر دادنند، صحنه‌ى انقلاب و دفاع از انقلاب را خالى نگذارند؛ این یك نكته است. و نكته‌ى آخر را هم با این جمله من تكمیل و تتمیم كنم كه براى پیشرفت آنچه كه در مورد زن ما عرض میكنیم و از شماها میشنویم و فكر میشود، حتماً بایستى صداوسیما یك نقش صددرصدى ایفا كند. این را اعتقاد داریم ما و سفارش میكنیم، حتماً بایستى صداوسیما یك نقش صددرصدى‌اى ایفا كند؛ میتواند؛ صداوسیما میتواند آنچنان فرهنگ‌سازى‌اى بكند كه زن مۆمن، فعّال، مجاهد فى‌سبیل‌اللّه، باحجاب، داراى خصوصیّات زن اسلامى، در جامعه محترم و مكرّم باشد؛ دیگران میخواهند عكسش اتّفاق بیفتد. بعضى از برنامه‌هاى صداوسیما متأسّفانه در همان جهتِ خاصّ دیگران است؛ باید عكسْ عمل بشود؛ یعنى واقعاً باید صداوسیما صددرصد در خدمت این فكر قرار بگیرد.

 به‌هرحال آنچه كه میتوان به‌عنوان جمع‌بندىِ مجموعه‌ى كارها، فكر كرد و تصوّر كرد این است كه بحمداللّه ما در زمینه‌ى مسائل زنان در نظام جمهورى اسلامى پیشرفتهایى داشتیم، منتها این پیشرفتها متناسب با نیاز، متناسب با توقّع، متناسب با آن امكانى كه در اسلام وجود دارد نیست؛ عقب‌ماندگى داریم. این عقب‌ماندگى را ان‌شاءاللّه شما خانمها بایستى به بهترین وجهى جبران كنید.

 خداوند ان‌شاءاللّه شماها را محفوظ بدارد. توفیقاتتان را روزافزون بكند و بتوانیم روزبه‌روز به سمت آنچه كه مطلوب اسلام در این زمینه است، پیشتر برویم.

 

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع : سایت مقام معظم رهبری

 

مطالب مرتبط:

هویت گمشده‌ی زنان

حفظ کرامت زن

زنان شاغل، حتما بخوانند!

آموزش لازم برای زن بودن

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین