تبیان، دستیار زندگی
گروهی از دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا بازدید کردند
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا

 • بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
  بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
 • بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
  بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
 • بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
  بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
 • بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
  بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
 • بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
  بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
 • بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
  بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
 • بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
  بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
 • بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا
  بازدید دانش آموزان از سازمان دانش آموزی و خبرگزاری پانا

منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان