تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت تعاملی،دانش آموزان دوره دبستان و راهنمایی با این مفاهیم پایه ای در مبحث نور آشنا شده و می توانند با مفهوم اشیاء منیر و غیرمنیر آشنا شده و منابع تولید کننده نور را در محیط پیرامون خود آشنا شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منبع نور و پرتو نور

منبع نور و پرتو نور

در این فعالیت تعاملی،دانش آموزان دوره دبستان و راهنمایی با این مفاهیم پایه ای در مبحث نور آشنا شده و می توانند با مفهوم اشیاء منیر و غیرمنیر آشنا شده و منابع تولید کننده نور را در محیط پیرامون خود آشنا شوند.

قرار دادن فلش در سایت های دیگر با ذکر منبع بلا مانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان