تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان عمره گزار لرستانی عصر روز دوشنبه 9 اردیبهشت به استان بازگشتند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازگشت دانش آموزان عمره گزار لرستانی

بازگشت دانش آموزان عمره گزار لرستانی


دانش آموزان عمره گزار لرستانی عصر روز دوشنبه 9 اردیبهشت به استان بازگشتند.


45 نفر از دانش آموزان پسر عمره گزار که 27 فروردین به سرزمین وحی اعزام شده بودند بعد از انجام دادن اعمال و فرایض حج عمره به استان برگشتند.

این دانش آموزان در قالب یک کاروان زیارتی به همراه دانش آموزان عمره گزار کرمانشاه به سرزمین وحی اعزام شده بودند.

این دانش آموزان در قالب یک کاروان زیارتی به همراه دانش آموزان عمره گزار کرمانشاه به سرزمین وحی اعزام شده بودند.

5 مربی به همراه دانش آموزان اعزام شده بودند.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان