تبیان، دستیار زندگی
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، مراسمی به همین مناسبت در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع) واحد شهید چمران یزد برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا

 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
 • بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا
  بزرگداشت روز معلم در دبستان دخترانه مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا

منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان