تبیان، دستیار زندگی
پیامد های امتحان م یتواند نگرانی از سرزنش ها، دلهره شکست، عقب ماندن و ناکامی در آرزوها و آرمان ها می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لطفا تقلب نکنید

لطفا تقلب نکنید

نام امتحان  برای بیشتر دانش آموزان و حتی اولیای آن ها، همواره دلهره‌آور و اضطراب‌آفرین است.

پیامدهای امتحان می تواند نگرانی از سرزنش‌ها، دلهره شكست، عقب‌ماندن و ناكامی در آرزوها و آرمان‌ها می باشد که موجب آزردگی روح و جان می شود.

متاسفانه یکی از راه هایی که دانش آموزان ممکن است برای فرار از این اضطراب و ناکامی ها انتخاب کنند، تقلب در امتحان است.

با وجود این که آموزش و پرورش قوانین دقیق پیش بینی شده ای را تنظیم کرده است، اما در عمل این مشکل روز به روز در حال گسترش است. با گسترش تقلب در مدارس متاسفانه دانش آموزان دیگر هیچ تلاشی برای یادگیری درس انجام نمی دهند و دانش آموزان ساعی انگیزه خود را برای یادگیری از دست می دهند زیرا نتایج غیرواقعی دیگران را می بینند. و دانش‌آموزی كه در پایه‌های پایین‌‌تر از این روش استفاده كرده است در سال‌های بعد در یادگیری مطالب جدید دچار مشكل می‌شود

لذا در این مقاله می خواهیم به بررسی عوامل تقلب کردن دانش آموزان بپردازیم در ذیل برخی از مواردی که باعث تقلب کردن دانش آموزان می شود ذکر شده است:

ضعف درسی دانش آموزان نسبت به محتوا آموزش داده شده در طول سال

عدم آگاهی از دلایل برگزاری امتحان و انجام تکالیف در هدف آموزشی

انتظارات نامتناسب والدین و معلمین با توانمندی های دانش آموزان

ترس و عدم امنیت از طرف والدین بخاطر نمرات دریافتی از امتحانات

اعتماد نداشتن به خود و آموخته هایش

عدم فعالیت مشاوران مدارس برای آموزش به دانش آموزان

علاقه کم‌تر به مطالعه در دانش آموزان و افزایش نمره به عنوان ملاک برتری و نه سطح فهم

کم‌بود مطالعه درسی و غیردرسی

عادت کردن دانش آموز به تقلب و خودنمایی برای انجام ابن کار و ابراز شجاعت بابت انجام این کار

بیان نتایج تقلب از نظر روانی برای دانش آموزان

در ادامه این مقاله می خواهیم راه کارهایی را برای کاهش این عمل در مدارس ارایه دهیم :

آمادگی برای آزمون از نکات بسیار مهمی است که دانش آموزان و والدین می توانند برای از بین بردن تقلب در هنگام آزمون انجام دهند.

دانش آموزان تلاش کنند که به جای حفظ مطالب درسی، آن مطالب را بفهمند و به دانسته های خود  هنگام آزمون متکی باشند.

دوری از تنبلی و قبول زحمت درس خواندن توسط دانش آموز

گرچه ترک عادت موجب مرض است؛ اما دانش آموزانی که به تقلب عادت کرده اند، و تقلب را یک راه حل برای گرفتن نمره خوب می دانند، سعی کنند که این عادت را ترک کنند. در این خصوص می توانند با مشاور مدرسه و یا یک مشاور آوزشی صحبت کنند. به طوری که بی توجهی معلم موجب وسوسه آن ها نشود.

هدف نهایی این است که بچّه‌ها را متقاعد کنیم تقلّب نکنند و حتّی تقلّب کردن دوستانشان را نیز نادرست بدانند. " آن چه باعث غرور و موفّقیّت می‌شود، انجام اعمال درست است!"

پرسش این سۆال از دانش آموزان می تواند آن ها را به فکر وادارد :  اگرهمه‌ی مردم تقلّب کنند، دنیای امروز ما چه وضعی پیدا خواهد کرد؟ یا بپرسید، چه احساسی پیدا خواهیدکرد، اگر بدانید دکترتان در آزمایشات پزشکی شما تقلّب کرده‌است؟

تأکید بر نکات مثبت شخصیّت دانش‌آموزان و دانشجویان، اعتماد کردن به توانایی‌های آنان و برخورد منطقی در مقابل نقض قوانین کلاس از جمله تقلّب کردن، کمک زیادی به جلوگیری از تقلّب می‌کند. تعریف تقلّب برای ایشان باید با توجّه و دقّت بسیار انجام شود.

در این مقاله، برخی از علل تقلب در مدارس ذکر شده است، هم چنین راه کارهایی به معلمان و دانش آموزان ارایه شده  تا بتوانند در کاهش این کار نادرست در مدارس، جلوگیری نمایند.

اگر شما هم به عنوان دبیر، راه کاری را ارابه داده اید که این امر در کلاس شما کمتر رخ دهد، دوستان شما در بخش مرکز یادگیری از راه کارهای شما استقبال می کنند و شما می توانید با ارسال راه کار خود، مقاله تان را با نام خود در این بخش بارگذاری نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان