تبیان، دستیار زندگی
بال كسی به اوج هوایت نمی رسد حتی ملك به گرد دعایت نمی رسد دسـتان آسمان به بلنـدای آسمان بر خاك ریشه های عبایت نمی رسد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دسـتان آسمان

امام هادی

بال كسی به اوج هوایت نمی رسد                                      حتی ملك به گرد دعایت نمی رسد

دسـتان آسمان به بلنـدای آسمان                                       بر خاك ریشه های عبایت نمی رسد

آقا بدون نور تو حتی فرشته هم                                          گمراه می شود ؛ به هـدایت نمی رسد

تو چهارمین علی سریر ولایتی                                            درك زمین به فهم ولایت نمی رسد

فخر گدایی سر كویت همین بس است                                 صد پادشاه هم به گدایت نمی رسد

ما را غلام حضرت هادی نوشته اند

   دیوانگان غیر ارادی نوشته اند

وقتی قرار شد که كمی سروری كنم                         باید همیشه پای شما نوكری كنم

روی زمین كه رد و نشان از شما كم است                             باید نظر به نقطه ی بالاتری كنم

وقتی قرار شد به تو نزدیك تر شوم                                       باید كه التماس به چشم تری كنم

بار رسالت غم تو روی دوش من                                          پس می توان به عشق تو پیغمبری كنم

با این گدایی سر کوی تو بی گمان                                       باید به كل عالمیان سروری كنم

        چون دل میان زلف كسی ساده گم شدم

  شكر خدا اسیر امام دهم شدم

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


مسعود اصلانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.