تبیان، دستیار زندگی
به مناسبت هفته معرفی مشاغل مدیر آموزش و پرورش مهریز از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان هنرستان الزهرا بازدید کرد.در این بازدید روسای مرکز آموزش فنی حرفه ای و دانشگاه پیام نور مهریز و معاون پشتیبانی مدیریت نیز حضور داشتند .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد

 • مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
  مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
 • مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
  مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
 • مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
  مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
 • مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
  مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
 • مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
  مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
 • مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد
  مدیر آموزش و پرورش مهریز یزد از نمایشگاه صنایع دستی دانش آموزان بازدید کرد

منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان