تبیان، دستیار زندگی
برقراری ارتباط اصولا یك جریان دوسویه است و در آن الفاظ و واژه ها نقش عمده و اساسی را برعهده دارند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روش سخن گفتن و برقراری ارتباط با دیگران

روش سخن گفتن و برقراری ارتباط با دیگران

تبادل كلام، نامه، پیام، گفت وگو یا مبادله عقاید، اصطلاحا برقراری ارتباطات نامیده می شود.

به این ترتیب می توان گفت با هر واقعه ای که در اطراف زندگی بشر رخ دهد ، یا اصواتی که به گوش رسد و یا ایماء و اشاراتی که صورت گیرد ، نوعی ارتباط بین اشخاص به وجود می آید و یکی از مولفه های رفتار انسانی ارتباط است و یا به عبارت دیگر ارتباط لازمه ی هدایت رفتار انسانی می باشد. از این روی ارتباطات را توزیع اطلاعات نیز تعریف کرده اند.زندگی اجتماعی بشر سراسر حاکی از برقراری پیوند و ارتباط است . برقراری ارتباطات گاهی روشن و آشکار است و به کمک کلام و الفاظ صورت می گیرد و گاهی اوقات برقراری آن بدون دخالت واژه ها خواهد بود . به هر صورت آنچه جامعه ی بشری را به یکدیگر متصل و مربوط می کند ، همان برقراری ارتباط است . مثلا گریه و ناله ی کودک می تواند به منظور برقراری ارتباط باشد و مفهوم این گریه و ناله می تواند رساندن این مفهوم باشد که من زنده ام.

تبسم کردن ، ابرو بالا انداختن ، انگشتان دستها را به حرکت در آوردن ، تکان دادن سر و شانه ها و دهها عمل مانند اینها نیز بدون دخالت الفاظ ، ارتباط برقرار می سازد . اصوات نیز به دنبال برقراری ارتباط هستند . خروش رعد ، همهمه ی سیل ، صدای سوت داوران در میدانهای ورزشی ، برقراری ارتباط را نیز تعقیب می کنند.

در برقراری ارتباط الفاظ و واژه ها نقش عمده و اساسی را برعهده دارند. هرچند ارتباطات توسط واژه ها، علایم و نشانه ها صورت می گیرد ولی باید به نقش مهم تغییرات و تعبیرات كه افراد از معانی و مفاهیم الفاظ و علایم در ذهن خود ایجاد می كنند توجه بسیار دقیق داشت .

اطلاعات اساسا از طریق وسایل مختلفی نظیر رادیو ، تلویزیون ، رایانه ، جراید ، انواع گوناگون فیلمها و ... توزیع می گردنند بشر پیوسته از وسایل ارتباط جمعی بهره مند می شود از این روی استفاده از کلمات در این میدان بسیار حایز اهمیت است . می توان ادعا کرد که بیشترین اختلافات ، مشکلات و مسایلی که در بین مردم ایجاد می گردد از عدم برقراری درست ارتباط سرچشمه می گیرد . ارتباطات هنگامی به طور موثر و مطلوب برقرار می شوند که کلام یا منظور فرستنده ی پیام همان معنا و مفهومی را که برای فرستنده ی پیام دارد برای گیرنده ی پیام نیز داشته باشد منظور از برقراری ارتباطات ایجاد اشتراک عقیده و وحدت نظر است.

ارتباطات هنگامی به طور موثر و مطلوب برقرار می شوند که کلام یا منظور فرستنده ی پیام همان معنا و مفهومی را که برای فرستنده ی پیام دارد برای گیرنده ی پیام نیز داشته باشد منظور از برقراری ارتباطات ایجاد اشتراک عقیده و وحدت نظر است.

ارتباط برقرار کرد اصولا یک جریان دو سویه است . یعنی باید کسی پیامی را بفرستد و شخص یا اشخاص دیگر آن پیام را دریافت نمایند. تا زمانی که پیام دریافت نشود ، در واقع ارتباطی هم حاصل نشده است . مثلا چنانچه شخصی در یک صحرا با خطری مواجه گردد قاعدتا برای  استمداد و رهایی از خطر ، فریاد بر می آورد . در این صورت اگر فردی در آن اطراف نباشد که فریاد کمک را بشنود ، ارتباطی برقرار می شود.

آیا تا کنون برایتان پیش آمده که برای فهماندن مقصود خویش به کسی دچار اشکال شده باشید ؟و یا مخاطبتان نفهمیده باشد که چه گفته اید و یا از او انجام چه عملی را خواسته بوده اید؟ به هر روی ، افرادی که به نوعی با دیگران سر و کار دارند و به ویژه به برقراری ارتباط درست با آنان نیازمندند برای رفع مشکلات خود باید راه حلی منطقی بیابند دانستن و کسب آگاهی از اینکه چه طور می توان مقصود خود را بدون هیچ مانعی به گیرنده ی پیام انتقال داد بسیار حایز اهمیت است .

هنر ، مهارت و روش سخن گفتن با دیگران به منظور برقراری ارتباطات سازنده یقینا به پیشرفت ارتباطات انسانی در مشاغل ، محاورات شخصی و اجتماعی ، کنفرانسها،مکالمات تلفنی و نظایر اینها کمک قابل توجهی می نماید این هنر برای مدیران اجرایی در درجه نخست ، یک راهنمای عملی و موثر کار به شمار می آید .

کتاب حاضر شامل١٢ فصل در قالب ٣ بخش می باشد و نگارنده در این کتاب با عرضه اطلاعات درباره درک و شناخت مفاهیم، گسترش و تقویت اعتماد به نفس، گفت وگو در گروه، حل مسئله، انتقال فكر و عقیده و... به آموزش هنر و مهارت سخن گفتن به منظور برقراری ارتباط با دیگران پرداخته است.

مشخصات کتاب

نویسنده:خداداد بخشی

ناشر:پرشکوه

تنظیم و فرآوری:م.تجریشی