تبیان، دستیار زندگی
به مناسبت ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (س)، کاربر شاعر تبیانی، جناب آقای اسماعیل تقوایی (برزخ)، شعر زیر را در وصف بانوی دوعالم سروده‌اند که تقدیم شما می‌گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوره‌ی کوثر رسید

ولادت حضرت زهرا (س)


به مناسبت ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (س)، کاربر شاعر تبیانی، جناب آقای اسماعیل تقوایی (برزخ)، شعر زیر را در وصف بانوی دوعالم سروده‌اند که تقدیم شما می‌گردد.


رفــت از دنیـــا پیمبـــــر را پســـــر

طعنه بــــر او زد خصــم خیره ســــر

کی محمـد(ص) تـــو درخت بی‌بری

بی‌پســــــر باشـــــی و اینک ابتری

بر پیمبــــر طعنـــه‌ها آمـــد گـــران

گفـــت یارب، ده جــــــواب کافــــران

در جوابش ســـوره‌ی کوثــــر رسید

صبح صـــادق بهـــــر مولا بر دمیـــد

گفت با او کــــردگــــــار عالمیـــــن

می‌کنـم اعطا تــــو را نــــور دو عین

بر تـو خواهـــم داد خیــــر اکثــــری

دختـــــری، ام ابیــــها، کــــوثــــری

او پناه اهــــل ایمــــان می‌شـــــود

نســـل تــــو از او فــراوان می‌شـود

شکـــر این نعمت بـــرو قـــربان نما

بــــر خــدایت بـــذل روح و جان نـــما

آنکه می‌گوید محمد(ص) ابتر است

ابتـــری در وصف او گـــویاتـــر است

سال هشتم قبل هجــرت شـد بپا

جشـــن میــــلادی به درگاه خــــــدا

حضرت فاطمه زهرا

بیستمین روز جمــــادی آخـــر است

همســـــــر طــه دوباره مادر اســـت

مــــژده‌ای آورده جبــــریـــل امیــــن

از فـــراز عــــرش بــــر روی زمیــــن

ای که هستی بر رســــولان خاتمــه

شادمانی کـــن بیامد فاطمــــه (س)

دختـــــری آمــــد به دنیـــای وجـــود

پیش رویش کل عالــــم در سجـــــود

عـــرشیان و فــــرشیانی هـــم‌کلام

شــــاد مــی‌خــواننــد ذکـــر السلام

الســـلام ای دخت ختـــم‌المرسلین

آســــــمانــی خلقــــت روی زمیـــن

الســــلام ای اشـــــرف کـــل زنــان

ای که هســـتی حامل عطــــر جنان

الســـلام ای صاحب علــم و عمــل

در عبادت شــــاخص و ضــــرب‌المثل

الســـــلام ای ام اب، ام امـــــــــام

بهـــر حیــــدر همســــری والا مقام

الســـــلام ای عالــــم ســر و نهان

فاطمه(ص) خوش آمدی در این جهان

شاعر: اسماعیل تقوایی (برزخ)


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از: برزخ

مطالب مرتبط:

كارت تبریك میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)

شعری برای مادرم

باشگاه کاربران در شبکه اجتماعی

باشگاه کاربران در سامانه تبلاگ

باشگاه کاربران در ثبت مطالب

باشگاه کاربران در انجمن