تبیان، دستیار زندگی
1ـ ذبح حیوان باردار، اشکالی ندارد. 2ـ اگر از شکم مادر تذکیه شده‏‌اش مرده بیرون بیاید یا مرده بیرون آورده شود خوردنش حلال است و تذکیه‌‏اش به تذکیه مادرش مى‏‌باشد، لیکن شرطش این است که تامّ الخلقه باشد و مو یا کرک در آورده باشد وگرنه مردار مى‌باشد. 3ـ چنانچ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خوردن چه اعضایی از حیوانات حلال گوشت حرام است؟

ذبح


پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت، حرام است:  1- خون    2- فضله    3- نرى   4- فَرْج   5- بچه‌دان   6- غُدَد که آن را (دشول) مى‌گویند   7- تخم که آن را (دنبلان) مى‌گویند.   8- چیزى که در مغز کلّه است و به شکل نخود مى‌باشد.   9- مغز حرام که در میان تیره پشت است.    10- پى که در دو طرف تیره پشت است   11- زهره‌دان    12- سپرز (طحال)   13- بول‌دان (مثانه) 14- حدقه چشم   15- چیزى که در میان سُم است و به آن ذات الاشاجع مى‌گویند.(توضیح المسائل امام خمینى، ج‌2، ص 596، م 2626)


در این مقاله دو سوال فقهی را مورد بررسی قرار می دهیم:

سوال: کشتن حیوانی که باردار است چه حکمی دارد؟ آیا خوردن بچه‌ی مرده‌اش حلال است؟

بطور کلی:

1ـ ذبح حیوان باردار، اشکالی ندارد.

اگر از شکم مادر تذکیه شده‏‌اش مرده بیرون بیاید یا مرده بیرون آورده شود خوردنش حلال است و تذکیه‌‏اش به تذکیه مادرش مى‏‌باشد، لیکن شرطش این است که تامّ الخلقه باشد و مو یا کرک در آورده باشد وگرنه مردار مى‌باشد.

3ـ چنانچه همراه ذبح مادر مرده باشد حلال است، بلی اگر بعد از ذبح مادرش زنده باشد و خروجش از شکم مادر زائد بر مقدار متعارف طول کشیده باشد در این فرض اگر در بطن مادر مرده باشد حلال نیست.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

1. اگر حیوان حامله حلال گوشت را ذبح شرعى کنند اشکال ندارد.

2و3. اگر از شکم مادر تذکیه شده‏‌اش مرده بیرون بیاید یا مرده بیرون آورده شود خوردنش حلال است و تذکیه‌‏اش به تذکیه مادرش مى‏‌باشد، لیکن شرطش این است که تامّ الخلقه باشد و مو یا کرک در آورده باشد وگرنه میته مى‌باشد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1. اشکال ندارد.

2. حلال است.

3. حلال است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اگر حیوانی را سر ببرند یا شکار کنند و بچه زنده‌ای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را مطابق دستور شرع سر ببرند حلال و گرنه حرام است، اما اگر بچه با شکار کردن یا سر بریدن مادر، در شکم او مرده باشد حلال است به شرط این که خلقت بچه کامل شده و مو یا پشم در بدنش روییده باشد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

1. مانعی ندارد ولی بهتر این است که صبر کنند تا وضع حمل کند.

2. چنانچه تام الخلقه باشد و موی یا پشمش روییده باشد با تذکیه(ذبح) مادرش مذکی خواهد بود.

3. چنانچه همراه ذبح مادر مرده باشد حلال است بلی اگر بعد از ذبح مادرش زنده باشد و خروجش از شکم مادر زائد بر مقدار متعارف طول کشیده باشد در این فرض اگر در بطن مادر مرده باشد حلال نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

1ـ ذبح حیوان حامله بلامانع است.

2ـ اگر بعد از ذبح و تذکیه حیوان، جنین به صورت مرده خارج شود اگر کامل الخلقه باشد، حلال و پاک است و اگر زنده خارج شود باید ذبح و تذکیه شود.

3ـ از جواب قبل معلوم شد.

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئیست انجام گرفته است)

سوال: خوردن چه اعضایی از حیوانات حلال گوشت حرام است؟

پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت، حرام است: 1- خون 2- فضله 3- نرى 4- فَرْج 5- بچه‌دان 6- غُدَد که آن را (دشول) مى‌گویند. 7- تخم که آن را (دنبلان) مى‌گویند. 8- چیزى که در مغز کلّه است و به شکل نخود مى‌باشد. 9- مغز حرام که در میان تیره پشت است. 10- پى که در دو طرف تیره پشت است 11- زهره‌دان 12- سپرز (طحال) 13- بول‌دان (مثانه) 14- حدقه چشم 15- چیزى که در میان سُم است و به آن ذات الاشاجع مى‌گویند. (توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج‌2، ص 596، م 2626)

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: سایت اسلام کوئیست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.