تبیان، دستیار زندگی
به منظور بررسی شرایط آموزشی هنرستا نهای فنی و حرفه ای و كار دانش ورامین اولین جلسه با مدیران در سال جدید تشكیل شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین جلسه با مدیران هنرستانها در سال جدید  در شهر تهران بر گزار گردید

اولین جلسه با مدیران هنرستا نها در سال جدید  در شهر تهران بر گزار گردید

به منظور بررسی شرایط آموزشی هنرستانهای فنی و حرفه ای و كار دانش ورامین اولین جلسه با مدیران در سال جدید تشكیل شد .


با حضور معاون آموزش متوسطه وكارشناس مسئول فنی و حرفه ای و كاردانش آموزش وپرورش ورامین اولین جلسه با مدیران هنرستانها در ورامین بر گزار گردید به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ورامین در این جلسه كه در محل اتاق كنفرانس آموزش و پرورش ورامین بر گزار شد،ابتدا رسول تا جیك معاون آموزش متوسطه از برادر مجتبی راندی كارشناس مسئول فنی و حرفه ای و كاردانش به منظور تشكیل جلسه و پیگیری امورات هنرستا نها تشكر نمود و سپس خطاب به مدیران اظهار داشت باید بدون هیچ اغراقی گفت : همیشه هنرستانهای فنی و حرفه ای و كار دانش آموزش و پرورش شهرستان ورامین در سطح استان و كشور خوب در خشیده و در رتبه ها، جزء بر ترین ها می باشند .

همیشه هنرستانهای فنی و حرفه ای و كار دانش آموزش و پرورش شهرستان ورامین در سطح استان و كشور خوب در خشیده و در رتبه ها، جزء بر ترین ها می باشند.

وی افزود سال گذشته این مهم تحقق یا فت و با كسب رتبه های خوب و شر كت در تمام نمایشگاه های استانی و كشوری این مهم به واضع قابل دیدن بود . تا جیك خاطر نشان كرد با بر نا مه ریزی متنوع و دقیقی كه در این مقطع تحصیلی صورت گرفته انشا الله شاهد ارتقاء و رشد آموزشی هنرستا نها به مانند سال گذشته خواهیم بود .

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ورامین ادامه داد : یكی از نكات مهم و اقدامی كه در اواخر سال 91انجام شد برگزاری جلسات هماهنگی و بر نامه ریزی در راستای برطرف كردن نقاط ضعف قوت احتمالی در ایام پایانی سال با مدیران بود كه می تواند اثر خوبی در روند رشد آموزشی داشته باشد .

یكی از نكات مهم و اقدامی كه دراواخر سال 91انجام شد برگزاری جلسات هماهنگی و بر نامه ریزی در راستای برطرف كردن نقاط ضعف قوت احتمالی در ایام پایانی سال با مدیران بود كه می تواند اثر خوبی در روند رشد آموزشی داشته باشد .

وی تاكید كرد :مدیران باید با ایجاد فضایی پر نشاط و جذاب در ایام امتحانات شرایط خوب و مطلوبی را برای دانش آموزان ایجاد كنند. در ادامه مجتبی راندی كارشناس مسئول فنی و حرفه ای و كاردانش آموزش و پرورش ورامین نكاتی را در خصوص اجرای دوره های كار آموزی و كارورزی ، چگونگی بر گزاری نمایشگاه هفته مشا غل ،تحلیل شرایط آموزشی هنرستا نها نسبت به سال قبل ، و گزارشی از شرایط كلی هنرستانها ی منطقه را عنوان كرد .


منبع: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران

بخش سفیران تبیان