تبیان، دستیار زندگی
اکثر ما دست‌کم 8 ساعت از روزمان را پشت میز کار می‌گذرانیم و این نشستن‌های طولانی عوارضی جسمی و روانی زیادی دارد. با انجام تمرینات...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

13 حرکت ورزشی برای پشت‌میزنشین‌ها


اکثر ما دست‌کم 8 ساعت از روزمان را پشت میز کار می‌گذرانیم و این نشستن‌های طولانی عوارضی جسمی و روانی زیادی دارد. با انجام تمرینات ساده‌ای، از فرصت‌های فراغت‌ می‌توانید نهایت استفاده را به نفع سلامت‌تان بکنید.

1- لبه میز را بگیرید و مانند زمانی که می‌خواهید میز را از زمین بلند کنید، به دستتان کشش وارد کنید. زمانی که خسته شدید با دست دیگر این حرکت را تکرار کنید.

ورزش پشت‌میز

2- دست‌تان را روی میز بگذارید و با تمام نیرو، دست را به سمت پایین فشار دهید. تا زمانی که خسته نشدید در این حالت کشش بمانید و سپس با دست دیگر این تمرین را تکرار کنید.

ورزش پشت‌میز

3- دست راست را برروی میز و دست چپ را زیر میز بگذارید. دست راست را با تمام قدرت، به سمت پایین فشار دهید. همزمان دست چپ را به سمت بالا فشار دهید. وقتی خسته شدید جای دست‌ها را عوض و تمرین را تکرار کنید.

ورزش پشت‌میز

 4- روی لبه‌ی صندلی بنشینید و پاهایتان را به نوبت کاملا صاف کرده، چند سانت از سطح زمین بلند کنید و برای چند دقیقه نگه دارید. اگر می‌توانید پایتان را بالاتر ببرید.

ورزش پشت‌میز

5- همان طور که روی صندلی نشسته‌اید، دست راست را روی قسمت بیرونی زانوی راست گذاشته و با تمام نیرو زانو را فشار دهید، مثل این که می‌خواهید زانو را به سمت پای چپ هل دهید. در همان زمان با پای راست فشاری در خلاف جهت دست و برای مقابله با آن وارد کنید. این کار را با دست و پای چپ تکرار کنید.

ورزش پشت‌میز

6- دست راست را روی قسمت داخلی زانوی راست قرار داده و فشار دهید مثل این که بخواهید آن را از پای چپ دور کنید و در همان زمان با پای راست با این فشار مقابله کنید. این حرکت را روی پای دیگر تکرار کنید.

ورزش پشت‌میز

7- دست راست را روی زانوی راست قرار داده و تا جایی که می‌توانید زانو را به سمت پایین فشار دهید و کششی در زانو ایجاد کنید. این حرکت را هم روی پای دیگر و یا همزمان روی هر دو پا تکرار کنید.

ورزش پشت‌میز

8- با دست چپ، مچ دست راست را گرفته و در جهت مخالف بکشید. روال را تغییر داده و دوباره تکرار کنید.

ورزش پشت‌میز

9- در حالی که روی صندلی نشسته‌اید، لبه آن را با دست گرفته و با تمام قدرت، مثل زمانی که می‌خواهید صندلی را بلند کنید، به آن نیرو وارد کنید.

ورزش پشت‌میز

10- هر دو دست را بر روی میز قرار دهید، دست راست را مشت کرده و آن را بر کف دست چپ عمود کنید و محکم به هم فشار دهید.

ورزش پشت‌میز

11- همان طور که بر روی صندلی نشسته‌اید، دست‌ها را پایین بیاورید و کف دست‌ها را به هم بچسبانید و آنها را محکم به هم فشار دهید. این تمرین را در حالتی که انگشتان به سمت بالا هستند تکرار کنید.

ورزش پشت‌میز

12- پاها را از زمین بلند کنید و به هم گره بزنید و آن‌ها را در جهت مخالف بکشید تا عضلات‌تان خسته شود.

ورزش پشت‌میز

13- پاها را کاملا صاف و از زمین بلند کنید و روی هم بگذارید و با پای بالایی و پای پایینی به طرف هم فشار بیاورید. جای پاها را عوض کنید.

ورزش پشت‌میز

بخش سلامت تبیان


منبع: سایت روزنه آنلاین

مطالب مرتبط :

ورزش‌هایی برای پشت میز

ورزش هایی برای محل کار

رفع خستگی بعد از یك روز كاری سخت

حرکات ورزشی پشت میز کار

در محل کارتان نیز به فکر سلامتی‌تان باشید

چشم‌هایتان هم باید ورزش کنند

پشت میزنشین‏ها چه کنند تا سالم بمانند؟

میزتان می‌تواند دشمن جان‌تان باشد

توصیه هایی پزشکی برای کارمندان پشت میزنشین

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.