تبیان، دستیار زندگی
خدای مشرکان!!
خدای مشرکان!!
خدای مشرکان!!
کسانی که بت پرست هستند و خدا را نمی پرستند اگر ازآنها بپرسی خالق آسمان ها و زمین کیست؟ فطرتشان و ندای فطرتشان به آنها می گوید بگو خدا. قرآن می فرماید : ای پیغمبر اگر از اینها بپرسی که خالق آسمان ها و زمین کیست؟ بر حسب ساختار فطریشان و به لحاظ ندای درونیش
برخی مصداقهای شرک را بشناسیم
برخی مصداقهای شرک را بشناسیم
برخی مصداقهای شرک را بشناسیم
پس باید دقت کنیم شور گرفتن و عزاداری ها اگر به خاطر درک عظمت و درد ظلم به ائمه، و از روی حب و عشق اهل بیت علیهم السلام باشد، اجر فراوانی دارد. اما غیر از اینها مصداق شرک است. و همینطور گریه کردن و روضه خواندن برای ایجاد احساس، مصداق شرک است و گناه دارد.
مصادیق شرک در قرآن
مصادیق شرک در قرآن
مصادیق شرک در قرآن
حضرت موسی، فرعون مآبی یعنی همان استبداد فرعون را تعبد نامیده است. بنی اسرائیل هیچگاه فرعون را سجده نمی کردند؛ بلکه فرعون آنها را ذلیل ساخته و به اطاعت اجباری و کار اجباری و بهره کشی وادار کرده بود و هر نوع حق اختیار و آزادی را از آنها سلب نموده بود و آنها
توسّل، شرک به خداوند
توسّل، شرک به خداوند
توسّل، شرک به خداوند
در کتاب وفاء الوفاء تألیف سمهودی دانشمند معروف اهل سنت از عمربن خطاب نقل شده که: حضرت آدم به خاطر اطلاعی که از آفرینش پیامبراسلام(صلی الله علیه واله وسلم) در آینده داشت، به پیشگاه خداوند عرضه داشت : (یا ربّ اسئلک بحقّ محمد لما غفرت لی) یعنی خداوندا! به ح