تبیان، دستیار زندگی
تفاوت معنایی صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند
تفاوت معنایی صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند
تفاوت معنایی صفات رحمانیت و رحیمیت خداوند
در صفت رحمانیت ، رحمت خداوند به همه مخلوقات از جمله انسان‌های مومن و کافر و نیز غیر انسان‌ها تعلق می گیرد اما در صفت رحیمیت، رحمت الهی ویژه ی انسان مومن است و نه تنها غیر انسان را در بر نمی گیرد که حتی شامل غیر مؤمنین نیز نمی شود.
خدای احد یا واحد؟!!
خدای احد یا واحد؟!!
خدای احد یا واحد؟!!
موضوعی که قرآن بیشتر به آن عنایت دارد اثبات توحید یا اثبات خدا است. قرآن وجود خداوند متعال را مفروغ عنه گرفته، گویی کسی در وجود خداوند متعال حرفی ندارد. أفی الله شک، آیا در باره خدا شکی هست؟ چنان مطرح می کند و پاسخ می دهد که راه هر شکی را می بندد . لذا قر
حقیقت اسماء حسنی
حقیقت اسماء حسنی
حقیقت اسماء حسنی
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «به خدا سوگند! ما اسماء الحسنى هستیم خداوند عمل کسى را قبول نمی کند مگر به معرفت ما». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا خدا تجربه‌ی عشق دارد؟
آیا خدا تجربه‌ی عشق دارد؟
آیا خدا تجربه‌ی عشق دارد؟
گاهی گفته می‌شود که خداوند متعال صفاتی مانند شادی، ترس، عشق و کینه و غیره را با حکمت بالغه‌ی خود در نهاد آدمی قرار داده است در نتیجه طبق قاعده‌ی فلسفی معطی شیء فاقد شیء نیست، می بایست خود خداوند نیز واجد صفات یاد شده بوده و عشق را نیز تجربه کرده باشد.اکنو
حل شبهه آدم و آدمخوار
حل شبهه آدم و آدمخوار
حل شبهه آدم و آدمخوار
ملاصدرا، معتقد بود هیچ‌کدام از فلاسفه پیشین نتوانسته است از عهده‌ی تبیین این مسئله به خوبی برآید. او مدعی است که مطالب مربوط به معاد جسمانی در اثر تزکیه و تصفیه نفس برای ضمیر او حاصل شده است
انواع صفات خداوند - اسماء و صفات الهی (3)
انواع صفات خداوند - اسماء و صفات الهی (3)
انواع صفات خداوند - اسماء و صفات الهی (3)
از مسائل مهم و تاریخی تفکر اعتقادی و کلامی بشر پس از اثبات ذات حق مسئله اسماء و صفات الهی است. به برخی مقدمات ابتدایی در این زمینه اشاره کردیم. در این مقاله نیز پس از ذکر یک مقدمه کوتاه بحث را پی می گیریم.
اسم اعظم چیست؟ - اسماء و صفات الهی (2)
اسم اعظم چیست؟ - اسماء و صفات الهی (2)
اسم اعظم چیست؟ - اسماء و صفات الهی (2)
موضوع بحث ما اسماء و صفات الهی بود. گفتیم مسئلۀ اسماء و صفات الهی یکی از مهم ترین مسائل اعتقادی و کلامی پس از اثبات هستی خداوند بوده و از مسائل مشترک علوم کلام، فلسفه و عرفان به شمار می آید. در مقالۀ پیشین به مسئلۀ توقیفیت یا عدم توقیفی بودن اسماء الهی ر
صفات و اسماء الهی (1)
صفات و اسماء الهی (1)
صفات و اسماء الهی (1)
یکی از مسائل مهم اعتقادی و کلامی پس از اثبات هستی خداوند، ارائه یک تصویر مفهومی از چگونگی هستی باریتعالی است (بطوری که مستلزم محدودسازی خداوند متعال نباشد). این بحث از مباحث ضروری و بنیادین در حوزۀ دین پژوهی و از مسائل مشترک علوم کلام، فلسفه و عرفان است و
صفات خدا نشانه توحيد صفاتي
صفات خدا نشانه توحيد صفاتي
صفات خدا نشانه توحيد صفاتي
همانطور که پیشتر یادآور شدیم، توحید از اصول مشترک همۀ مذاهب اسلامی است. در نوشتۀ پیشین به توحيد ذاتى پرداختیم که به معنى یکتایی ذات خداوند است و اینک به توحيد صفاتى می پردازیم که به معنى نفى هر گونه كثرت و تركيب از ذات خداوند متعال است.