تبیان، دستیار زندگی
چگونه تاجر شویم؟!
چگونه تاجر شویم؟!
چگونه تاجر شویم؟!
برای یک تاجر خوب بودن در تجارت با خداوند همانند یک غلام و بنده باید به وظایف عمل کرد تا ضررهای اخروی تجارت سود دهنده مان راخراب نکند!
چرا خدا دین خود را اسلام نامید!
چرا خدا دین خود را اسلام نامید!
چرا خدا دین خود را اسلام نامید!
خداوند متعال در هر عصر و زمانی در مورد تشریع و ابلاغ احكام و دستورات خویش، ابتدا میزان درك و ظرفیت مردم آن زمان را در نظر می گرفت و سپس متناسب با همان ظرفیت عقلانی، دستورات خود را تشریع و توسط رسولان به مردم ابلاغ می فرمود
راه‌های خداشناسی به تعداد همه آدم‌هاست؟!
راه‌های خداشناسی به تعداد همه آدم‌هاست؟!
راه‌های خداشناسی به تعداد همه آدم‌هاست؟!
امروزه بسیار گفته می‌شود که به تعداد انسان‌ها راه وجود دارد برای رسیدن به خدا، ایا این جمله درست است؟ آیا روایت یا حدیث است؟
برهان تجربه دینی
برهان تجربه دینی
برهان تجربه دینی
تجربه دینی برای کسانی که چنین حالاتی را تجربه کرده¬اند معرفتی بی¬واسطه است. برای مثال، گاهی شما از دیدن دود پی به آتش می¬برید (مثل برهان نظم، معجزه و ...) و گاهی با دیدن و لمس کردن آتش پی به وجود آن
غرایز یا فطرت؟! (براهین وجود خدا 4)
غرایز یا فطرت؟! (براهین وجود خدا 4)
غرایز یا فطرت؟! (براهین وجود خدا 4)
امور فطری غیر از امور عادی هستند. امور فطری اموری هستند که از نهاد انسان سرچشمه گيرد، و عوامل بيرونى آن را تحميل نمی¬کنند، اين قبيل امور در انسان به نام فطريات و در حيوان غريزه ناميده مي‌شود. در مقابل برخی امور تحت تاثیر
آیا خدا وجود دارد؟! (براهین وجود خدا  1)
آیا خدا وجود دارد؟! (براهین وجود خدا 1)
آیا خدا وجود دارد؟! (براهین وجود خدا 1)
بی¬تردید مفهوم خداوند در زندگی همه ما ـ ¬وقتی می¬گویم همه ما منظورم همه انسانها به طور اعم، همه دینداران عموماً و همه مسلمانان به طور خاص است¬ ـ نقش اساسی دارد. فهمیدن این نکته دشوار نیست. با