تبیان، دستیار زندگی
کفر، نشانه اختیار است؟
کفر، نشانه اختیار است؟
کفر، نشانه اختیار است؟
دلایل فراوانی می توان بر اختیار ارائه کرد. عمده دلایل مختار بودن انسان به سه دسته تقسیم می شود دلایل عقلی، دلایل فطری و وجدانی و دلایل نقلی. بهترین راه برای روشن شدن بحث بررسی آیات قرآن یا همان دلایل نقلی است. دسته ای از آیات انسان را به خاطر کفر توبیخ
اول خدا بعدا شما!
اول خدا بعدا شما!
اول خدا بعدا شما!
از نظر قرآن هرگونه شرك در الوهیت و ربوبیت با توحید در تناقض و تضاد است و نمی توان توحید و یگانه پرستی را با شرك جمع كرد. از این رو آیات بسیاری از قرآن به نقد ربوبیت انبیاء، ربوبیت ستارگان ماه و خورشید، ربوبیت بتان و دیگر اشیای هستی می پردازد و آن را مخالف
خدا کجاست؟
خدا کجاست؟
خدا کجاست؟
علی(علیه السلام) در ادامه سخنشان می‌‌فرمایند: «و او در هر مکانى هست بدون آن‌که با آن مکان تماسّ داشته باشد، و یا در مجاورت آن قرار گیرد. علم خداوند به تمام موجوداتى که در مکان‌‌ها قرار دارند، احاطه دارد و هیچ یک از آن موجودات از تدبیر و اراده خداوند خالى
خدا ذاتا شریک ندارد(توحيد ذاتي)
خدا ذاتا شریک ندارد(توحيد ذاتي)
خدا ذاتا شریک ندارد(توحيد ذاتي)
يكى از اقسام توحيد، توحيد ذاتى است توحيد ذاتى بدين معناست كه ذات خداوند يكتاست و شريكى ندارد. از بیانات حضرت امیر (ع) می توان بلندترین معانی توحید را مشاهده کرد؛ «نظير و شبيهى براى خدا نيست تا همسانش باشد» در جايى ديگر مى‏فرمايد: «
معجزه موقت، معجزه دائمی(برهان معجزه، براهین وجود خدا 3)
معجزه موقت، معجزه دائمی(برهان معجزه، براهین وجود خدا 3)
معجزه موقت، معجزه دائمی(برهان معجزه، براهین وجود خدا 3)
معجزه در لغت از ماده عجز به معنای ضعف و ناتوانی مشتق شده است. در فهم متعارف معجزه بر هر حادثه خلاف انتظاری اطلاق میشود که شگفتی و تعجب انسان را برانگیزاند ولی فلاسفه به هر امر خارق االعاده ای معجزه