تبیان، دستیار زندگی
آرژانتین رییس فوتسال فیفا گریست پس از شكست ایران مقابل آرژانتین صادق درودگر درگفت وگوی اختصاصی با سایت ایران " اسپورتس، نت" گفت: "ویكتوروسیدو" رییس فوتسال فیفا به رختكن ایران آمد و در رختكن گریست. "و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پس از شكست ایران مقابل آرژانتین رییس فوتسال فیفا گریست

پس از شكست ایران مقابل آرژانتین صادق درودگر درگفت وگوی اختصاصی با سایت ایران " اسپورتس، نت" گفت: "ویكتوروسیدو" رییس فوتسال فیفا به رختكن ایران آمد و در رختكن گریست. "ویكتوروسیدو" در رختكن گفت: فیفا و همه مردم آرزوی پیروزی ایران مقابل آرژانتین را داشتند ولی شانس با شما یار نبود و من از ته دل با شما ابراز همدردی می كنم.