تبیان، دستیار زندگی
با دستور وزیر کشور، فرآیند اجرایی انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ساختمان وزارت کشور آغاز شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرآیند اجرایی انتخابات شوراها رسماً آغاز شد


با دستور وزیر کشور، فرآیند اجرایی انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ساختمان وزارت کشور آغاز شد.


مراسم صدور دستور شروع انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا صبح امروز چهارشنبه در ساختمان وزارت کشور با حضور وزیر کشور آغاز شد.

بر این اساس در این مراسم وزیر کشور از طریق ویدئو کنفرانس در روند شروع انتخابات در سایر استان‌ها قرار گرفت که می‌توان به استان خراسان رضوی و لرستان اشاره کرد.

انتخابات

جدول زمان‌بندی ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

وزیر کشور 25 آذر سال گذشته در حاشیه همایش معاونین سیاسی، امنیتی استانداری‌های سراسر کشور جدول زمان‌بندی ثبت‌نام انتخابات چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را تشریح کرد.

طیق برنامه ریزی های قبلی ثبت نام از نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ 26/1/92 تا 1/2/92 به مدت 7 روز خواهد بود و زمان برگزاری انتخابات آن 24 خرداد ماه 92 همزمان با یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است.

روستاهای بالای 20 نفر خانوار و 100نفر جمعیت، روستاهای واجد شرایط  شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.

سطح تحصیلات کاندیداها در روستاهای تا 200 نفر جمعیت خواندن و نوشتن و روستاهای بالای 200 خانوار نیز تا دیپلم می‌توانند کاندیدای انتخابات شوراهای شهر و روستا باشند.

همچنین سطح تحصیلات کاندیداهای انتخابات شوراها در شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت فوق دیپلم و بالای 20 هزار نفر جمعیت نیز لیسانس و یا معادل آن باید باشد.

تعداد اعضای شوراهای روستا در روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل، روستاهای بالای 1500 نفر، پنج نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل خواهند بود.

طیق برنامه ریزی های قبلی ثبت نام از نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ 26/1/92 تا 1/2/92 به مدت 7 روز خواهد بود و زمان برگزاری انتخابات آن 24 خرداد ماه 92 همزمان با یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است

تعداد اعضای شوراهای شهر با جمعیت 20 هزار نفر شامل پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل و جمعیت تا 50 هزار نفر هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهند بود.

تعداد اعضای شوراهای شهر در شهرهای تا 100 هزار نفر جمعیت 9 نفر اصلی و چهار نفر علی‌البدل و شهرهای تا 200 هزار نفر جمعیت 11 نفر اصلی و پنج نفر علی‌البدل هستند.

تعداد اعضای شورا در شهرهای تا 500 هزار جمعیت، 13 نفر عضو اصلی و شش نفر علی‌البدل و تا یک میلیون نفر جمعیت 15 نفر عضو اصلی و هفت نفر علی‌البدل و شهرهای تا دو میلیون نفر جمعیت نیز 21 نفر عضو اصلی و هشت نفر هم علی‌البدل خواهند بود.

در شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت هم 25 نفر عضو اصلی و 10 نفر علی‌البدل خواهند بود.

شهر تهران در بین شهرهای کشور استثناست و 31 نفر عضو اصلی و 12 نفر علی‌البدل خواهد داشت.

بخش سیاست تبیان

منبع : تابناک