تبیان، دستیار زندگی
گربه ها هم وحشی هستند و هم اهلی. حتما تا به حال گربه های اهلی زیادی دیدین که هر کدوم به یه شکل بودن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گربه‌های بامزه‌ی دیدنی

گربه ها هم وحشی هستند و هم اهلی. حتما تا به حال گربه های اهلی زیادی دیدین که هر کدوم به یه شکل بودن. گربه ها حالت های مختلفی دارن، مثلا وقتی دُمشان را بالا می گیرند یعنی خوشحال هستند یا وقتی که خیلی میومیو می کنند میخوان توجه شما رو به خودشون جلب کنن و...

با هم عکسهایی از لحظات جالب گربه ها می بینیم:

 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
 • گربه‌های بامزه‌
  گربه‌های بامزه‌
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.