تبیان، دستیار زندگی
سندی که رونوشت آن جهت پرونده‌های فعالیت انگلیس در ایران و جبهه ملی بایگانی شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زد و بندهای سیاسی


سندی که رونوشت آن جهت پرونده‌های فعالیت انگلیس در ایران و جبهه ملی بایگانی شد.


شماره: 2- 3- 3951

تاریخ: 2/8/39

موضوع: ارتش

یكی ار اعضاء فعال جبهه ملی اظهار داشته پس از انتصاب تیمسار سپهبد حجازی بفرماندهی نیروی زمینی كلیه هسته‌های نهضت ملی او را رزم آرای ثانی لقب داده و چون معتقدند كه نامبرده مشغول زد و بندهای سیاسی وسیعی با اتكاء به مقامات سیاسی انگلیس در تهران می‌باشد با نهایت دقت مراقب كوچكترین اقدامات نامبرده هستند و تا كنون كلیه توجه مسئولین هسته‌های نهضت ملی به سوی وی معطوف گردیده و او را خطرناكترین و جدی ترین بازیگر صحنه سیاست ایران در حال حاضر می‌دانند.

اصل در پرونده سپهبد حجازی بایگانی شود

زد و بندهای سیاسی

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع:موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی