تبیان، دستیار زندگی
با وجودی که اتحادیه اروپا در سال گذشته همسو با سیاست های آمریکا تحریم های شدیدی را علیه تجارت ایران با کشورهای این منطقه اعمال کرد اما تازه ترین آمار منتشر شده حاکی از آن است که از بین 10 کشور نخست شریک تجاری ایران در حوزه واردات پنج کشور اروپایی هستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ما واقعا تحریمیم؟

پنج کشور اروپایی در صدر صادرات کالا به ایران


با وجودی که اتحادیه اروپا در سال گذشته همسو با سیاست های آمریکا تحریم های شدیدی را علیه تجارت ایران با کشورهای این منطقه اعمال کرد اما تازه ترین آمار منتشر شده حاکی از آن است که از بین 10 کشور نخست شریک تجاری ایران در حوزه واردات پنج کشور اروپایی هستند.

تحریم ایران

براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در 11 ماهه سال گذشته امارات، چین، کره جنوبی، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا 10 کشور اول در واردات کالا به ایران بودند.از بین کشورهای فوق بدون احتساب ترکیه کشورهای سوئیس، آلمان، هلند، روسیه و ایتالیا اروپایی هستند که این نشان می دهد با وجود تحریم های بی سابقه اتحادیه اروپا علیه ایران این کشورها هنوز هم به ادامه تجارت با ایران متمایل هستند.نکته جالب اینجاست که در مورد برخی کشورهای اروپایی نیز طی 11 ماهه سال قبل رشد شدید تجارت حاصل شده است. به طوری که واردات ایران از سوئیس، هلند، آلمان و روسیه در مدت زمان یادشده از نظر وزنی به ترتیب 70، 512، 87 و 173 درصد افزایش یافت.

براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در 11 ماهه سال گذشته امارات، چین، کره جنوبی، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا 10 کشور اول در واردات کالا به ایران بودند

در این بین واردات ایران تنها از ایتالیا معادل 31.7 درصد کاهش یافت.ایران در 11 ماهه سال 1391 از کشورهای سوئیس، آلمان، هلند، روسیه و ایتالیا به ترتیب معادل پنج میلیون تن (سه میلیارد دلار)، 1.2 میلیون تن (2.6 میلیارد دلار)، 2.9 میلیون تن (1.8 میلیارد دلار)، 2.8 میلیون تن (1.6 میلیارد دلار) و 143 هزار تن (957 میلیون دلار) واردات داشت.در 11 ماهه سال 1391 اروپا از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 40.6 و 28.7 درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داد.

بخش اقتصاد تبیان


منبع:ایسنا