تبیان، دستیار زندگی
رهگیرى هواپیماهاى دشمن ؛ جنگ الکترونیکی سومین مرحله رزمایش بزرگ ضربت ذوالفقاردیروز با رهگیرى هواپیماهاى متخاصم توسط تیز پروازان نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران آغاز شد. به گزارش مهر در دومین روز رزمایش بزرگ ضربت ذوالفق...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در سومین مرحله هوایى رزمایش بزرگ ضربت ذوالفقار

رهگیرى هواپیماهاى دشمن ؛ جنگ الکترونیکی


سومین مرحله رزمایش  بزرگ ضربت ذوالفقاردیروز با رهگیرى هواپیماهاى متخاصم توسط تیز پروازان نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران آغاز شد. به گزارش مهر در دومین روز رزمایش  بزرگ ضربت ذوالفقار پس از نفوذ هواپیما هاى دشمن از نقاط کور رادارى به خاک میهن اسلامى دیدبان هاى بصرى پدافند نیروى هوایى با مشاهده هواپیماهاى دشمن وضعیت را همزمان به پست هاى فرماندهى فرعى و مرکز فرماندهى پدافند هوایی، براى اتخاذ تدابیر لازم اعلام کردند.پس از تشخیص قطعى هواپیماى رویت شده، دستور لازم براى انهدام هواپیماى متخاصم از سوى مرکز فرماندهى پدافند هوایى داده شد.

یکى از مهمترین اقدامات در این مرحله انجام عملیات مقابله به مثل و حمله به اهداف استراتژیک دشمن توسط هواپیماهاى شکارى بمب افکن است.

همچنین خلبانان تیز پرواز ارتش جمهورى اسلامى ایران در یک اقدام بى سابقه توانستند با انجام پرواز در ارتفاع پست و افزایش شعاع عملیاتى جنگنده هاى خود پس از چند ساعت پرواز در خارج از دید رادارهاى دشمن اهداف استراتژیک دشمن را بمباران نموده و به پایگاه هاى خود مراجعت نمایند.