تبیان، دستیار زندگی
همزمان با ایام فاطمیه، گروه علمی و فرهنگی امام هادی (ع) با همكاری دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اقدام به برگزاری همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در مجتمع آموزشی سادات اصفهان نمود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ

همزمان با ایام فاطمیه، گروه علمی و فرهنگی امام هادی (ع) با همكاری دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اقدام به برگزاری همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در مجتمع آموزشی سادات اصفهان نمود.

در این همایش 2 روزه كه با حضور فضلا و مبلغین موثر استان برگزار گردید، به گوشه ای از مبانی اعتقادی و تاریخی واقعه ی شهادت حضرت زهرا (س) پرداخته شد.

از موضوعات مطرح شده در این همایش میتوان به فضائل حضرت زهرا(س) نزد فریقین، واكاوی مفهوم امامت در خطبه فدكیه، ریشه یابی جریان نفاق در كلام حضرت زهرا(س)، اقدامات مورخین در نقل وقایع شهادت حضرت زهرا(س) ، آشنایی با مبانی ارتباط موثر و مهارتهای تبلیغ نام برد.

برنامه های این همایش به صورت كارگاه آموزشی برگزار شده كه شركت كنندگان در این همایش از سخنان اساتید برجسته حوزه و دانشگاه بهره بردند.

 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
 • همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
  همایش تخصصی فاطمیه و فرصتهای تبلیغ در اصفهان
تهیه و عکس: حامد خدابنده
تنظیم: هومن بهلولی