تبیان، دستیار زندگی
مدیر كل بهزیستی استان تهران گفت: در میان متكدیان جمع آوری شده افراد شهرستانی دیده شده است كه هفته ای یكبار با هواپیما برای گدایی به تهران می آیند و برمی گردند. محمد نفریه افزود: اگر چه پس از اجرای طرح جمع آوری متكدیان در ت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گدایانی كه با هواپیما به محل كارخود می روند!


مدیر كل بهزیستی استان تهران گفت: در میان متكدیان جمع آوری شده افراد شهرستانی دیده شده است كه هفته ای یكبار با هواپیما برای گدایی به تهران می آیند و برمی گردند.

محمد نفریه افزود: اگر چه پس از اجرای طرح جمع آوری متكدیان در تهران از اول امسال، شگرد متكدیان برای گدایی به روش های مختلف از جمله دستفروشی یا گدایی با لباس شیك تغییر كرده است و حتی با وجودی كه برخی متكدیان مجرم دوباره به سطح شهر بازگشته اند، هنوز این طرح با همكاری شهرداری و سازمان بهزیستی در تهران ادامه دارد.

وی به فارس گفت: از زمان اجرای طرح جمع آوری متكدیان، نظر بهزیستی این بود كه این طرح نباید به صورت ضربتی و مقطعی انجام شود بلكه باید یك طرح دائمی و پیوسته باشد و خوشبختانه روند ادامه طرح در همین مسیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از زمان اجرای این طرح در سال جاری چند هزار متكدی از سوی شهرداری جمع آوری شده است كه حدود 370 نفر آنها جزو گروه هدف سازمان بهزیستی بوده اند، از این تعداد تاكنون 250 متكدی به مراكز نگهداری بهزیستی سپرده شده اند و حدود 120 نفر دیگر پشت نوبت هستند.

نفریه اظهار داشت: از حدود 120 متكدی جمع آوری شده پشت نوبت كه در گروه هدف بهزیستی هستند حدود 55 نفر شهرستانی هستند و باید به بهزیستی استان مربوطه فرستاده شوند و در مورد بقیه نیز به دنبال كسب بودجه لازم و تهیه مكان مناسب با حداقل شرایط تغذیه ای و بهداشتی هستیم تا در اسرع وقت در محل مناسب مستقر شوند.