تبیان، دستیار زندگی
نگاهى گذرا به تاریخ هویت اجتماعى شهر تهران و روند رو به رشد و توسعه آن در چند دهه اخیر، نشان مى‌دهد تغییر و تحولات و فعل و انفعالات عظیمى در گستره فعالیتهاى اجتماعی، اقتصادى و سیاسى شهر تهران به عنوان تنها شهر مهم و استراتژی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توجه اساسى به تهران!


نگاهى گذرا به تاریخ هویت اجتماعى شهر تهران  و روند رو به رشد و توسعه آن در چند دهه اخیر، نشان مى‌دهد تغییر و تحولات و فعل و انفعالات عظیمى در گستره فعالیتهاى اجتماعی، اقتصادى و سیاسى شهر تهران به عنوان تنها شهر مهم و استراتژیک رخ داده و همچنان با افزایش رو به رشد جمعیتى در بین شهرهاى بزرگ کشور و جهان، مقام اول را به خود اختصاص داده است. شاید بیان این واقعیت که شهر تهران  فراتر از حجم معادلاتى پیش‌بینى شده در طرح تفصیلى توسط مجریان امر، جذب جمعیت نموده و در این راستا دست‌اندرکاران دولت را به چالش کشانده و با گذشت زمان بر گستره چارچوب دیوارى آن بدون توجه به مسائل اقتصادى و اجتماعى افزوده شده و افرادى با سلایق متفاوت و نگرشهاى فرهنگى و اجتماعى از قبایل و طوایف مختلف در آن مسکن و ماوا گزیده‌اند، خالى از لطف نباشد.

بازگشت به چند دهه اخیر و توجه اساسى به تهران  قدیم، نشان از شهرى با هویت مشخص و متکى به اصالت خود، که نه خبرى از دود خودرو و آلودگى‌هاى موجود بود و نه خبرى از قبایل و مذاهب مختلف دارد. زیستن به معناى واقعى آن، در همان دهه‌هاى اول در شهر تهران  با حاکمیت سکوت مطلق و آرامش منحصربه‌ فرد قابل مشهود بود، در حالى که تهران حاضر، خبر از شهرى با جمعیت فراتر از هفتاد و دو ملت با نگرش‌هاى متفاوت و تفکرات سلیقه‌اى دارد. گذشت زمان و گردش مدار فلک، بدون توجه به موقعیتهاى جغرافیایى و اجتماعى قدم فراتر گذاشته و تهران را به شهرى بدون ضوابط و مقررات اجتماعی، حقوق شهروندى و برنامه زمان‌بندى شده جهت توسعه همه جانبه اقتصادى و اجتماعى مبدل ساخت. حال باید به این نکته اعتراف کرد که در پایتخت کشور به عنوان شهرى با جذابیت‌هاى خاص، از شخصیت‌ها و مقامات سیاسی، مقامات عالیه وزارتی، نماینده هاى مجلس و دولتمردان گرفته تا متکدیان خیابانى و بسیارى از دست‌فروش‌ها‌، هر کدام به نوعى با تحمل شدائد و سختى‌ها در کنار هم و یکسان با نژادها، مذاهب، قبایل و طوایف مختلف به طور مسالمت‌آمیز سکنى دارند. اکنون این سوال که در میدان سیاست شهروندى و شهروندمداری، کدام گروه و سازمانى منتفع مى‌شوند، خود جاى تفکر و تامل دارد. سرمایه‌گذاران مسکن و برج‌سازان میلیاردی، بهترین فرصت را براى بهره‌مندى از سودهاى کلان، در میان سایر شهروندان پایتخت دارند. انواع کارخانه‌هاى خودروسازی، فرصت را غنیمت شمرده و بر تولیدات تزئینى خود مى‌افزایند، فارغ از اینکه آینده شهر تهران از آن کیست وآیندگان چه سهمى خواهند داشت.

زیستن در هواى آلوده شبانه‌روزى تهران  در مقایسه با شهرهاى بزرگ کشور، بر روند افزایش بیمارى‌هاى تنفسى و غیره دامن زده است و این فارغ از برج‌هاى میلیاردى شمال تهران تا خانه‌هاى نه چندان معمولى جنوب شهر مى‌باشد و باید به این نکته اندیشید که تمام شهروندان از هر رنگ و لباسى در هواى آلوده، ترافیک و انواع بیمارى‌هاى ناشى از آن شریک و هیچ قومى بر قوم دیگر و شخصیتى بر شخصیت دیگر برترى و امتیازى ندارند. لذا نگارنده و سایر شهروندان اجتماع نظر دارند تا دست‌اندرکاران دولت و مسئولین محترم در خصوص آینده شهر تهران و روند رو به رشد جمعیت آن تصمیم اساسى و قانونى اتخاذ نموده و با شعارهاى مهم و عملى که در همان آغازین دولت نهم در راستاى خروج دفاتر ارگان‌ها و سازمان‌هاى دولتى از شهر تهران داده مى‌شد و یا خروج بسیارى از کارخانه‌هاى تولیدى و صنعتى به اطراف تهران، اقدام فورى و ضرب‌الاجلى معمول فرمایند.

به امید آن روز

نجف محمودی