تبیان، دستیار زندگی
دوست نادیده‌ام آقای سید جلیلِ كاظمی‌تبار، هفده ساله، از استعدادهای درخشانِ بابل، تقدیر می‌كنم از تو. یعنی قدر می‌دانمت. نه به خاطرِ مدالِ نقره‌ی جهانیِ المپیاد ریاضی اسلوونی 2006 كه همین چند هفته‌ی پیش گرفته‌ای. قدر می‌دانمت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آگهی قدرشناسی!


دوست نادیده‌ام آقای سید جلیلِ كاظمی‌تبار، هفده ساله، از استعدادهای درخشانِ بابل، تقدیر می‌كنم از تو. یعنی قدر می‌دانمت. نه به خاطرِ مدالِ نقره‌ی جهانیِ المپیاد ریاضی اسلوونی 2006 كه همین چند هفته‌ی پیش گرفته‌ای. قدر می‌دانمت نه به خاطرِ آن چیزی كه بر سینه‌ات زدند؛ بل به خاطرِ آن چیزی كه در سینه‌ات نهاده‌اند. آن‌چیزی كه بر سینه‌ات زده‌اند، تازه اگر اصل باشد، آب كه ببیند سیاه می‌شود، اما آن چیزی كه در سینه‌ات نهاده‌اند، دریایی‌ است و تو آموخته‌ای شناوری را كه عاشقان حرمِ عشق در این بحرِ عمیق، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده.

تقدیر می‌كنم از تو؛ نه از طرفِ خودم كه هیچ‌كاره‌حسن باشم در میدانی كه تو هستی. تقدیر می‌كنم نه از طرفِ یك سمپادیِ قدیمیِ كه من باشم، از تو كه یك سمپادیِ جدیدی هستی و نیك می‌دانیم اهالیِ سازمان ملی پرورشِ استعدادهای درخشان (سمپاد) -قدیم و جدیدش- در رسانه جایی ندارند.

تقدیر می‌كنم از تو، از طرفِ وزارتِ آموزش و پرورش كه این روزها سخت سرگرمِ صدورِ بیانیه است برای لبنان و فلسطین، تقدیر می‌كنم از تو، از طرفِ یارِ دوازدهمِ لبنان و فلسطین و فوتبال و كوله‌پشتی و نرگس و هر چیزِ دیگر كه موردِ توجهِ عموم باشد، تقدیر می‌كنم از تو، از طرفِ همه‌ی روزنامه‌هایی كه عنوانِ اول‌شان باید تو باشی، تقدیر می‌كنم از تو، از طرفِ نهادهای حامیِ مقاومت كه این روزها رشدشان نمایی است.

تقدیر می‌كنم از تو، از طرفِ خودم كه دستِ بالا یكی از این بیست هزار سمپادی‌ام، نه... دستِ بالا یكی از این هفتاد میلیون ایرانی‌ام، نه... دستِ بالا یكی از این شش ملیارد انسانم...

تقدیر می‌كنم از تو از طرفِ یك انسان. به خاطرِ بی‌نظمی‌ات، به خاطرِ عدمِ رعایتِ پروتكل، به خاطرِ در آوردنِ پرچمِ جمهوریِ اسلامی از میله‌ی پرچم‌های سالن كه قطعا امری است كه موجباتِ جلبِ توجهِ سایران را فراهم می‌آورد...

تقدیر می‌كنم از تو، به خاطرِ نكته‌سنجی‌ات كه تا حریفت را با پرچمِ رژیمِ اشغال‌گرِ قدس نگریستی، به فراست دریافتی كه در مقابلِ یك رفتارِ غیرفردی، بایستی مقابله به مثل كرد. تقدیر می‌كنم از تو... باشد كه بیاموزیم و بیاموزند قدرشناسیِ حقیقی را در میانه‌ی نرگس و ریاستِ فدراسیون و وزارت و كوله‌پشتی و شوراها و...

تقدیر می‌كنم از تو، رفیقِ هفده ساله‌ام از طرفِ هفت ساله‌ها و هفت‌ ماهه‌ها و هفت روزه‌ها‌ی قانا...


مشخصاتِ كامل‌ :

سیدجلیلِ كاظمی‌تبارِ امیركلایی

مدالِ نقره‌ی المپیادِ ریاضیِ اسلوونی 2006. سمپادِ بابل. SJALILKAZEMITABAR@YAHOO.COM


توضیح:

سید جلیل کاظمی تبار امیر کلایی از نو جوانان استعداد درخشان بابل است که امسال موفق به کسب مدال نقره ی المپیاد جهانی ریاضی شده است.

بردن پرچم کشورها بر روی سن سالن موقع تقدیر ، خلاف پروتکل است ( البته از نوع غیر الحاقی ! و یا شاید...! ) ولی گویا سید جلیل وقتی این عمل را از طرف رقیب خود که از رژیم اشغالگر قدس بوده است ، می بیند، پرچم مقدس ایران را از روی میله های پرچم سالن در می آورد و چنان با شور و ایمان ، آن را روی صحنه جلوی سینه ی خود می گیرد که... ( بقیه ی ماجرا در عکس پیداست(!

...مؤمن در هیچ چارچوبی نمی گنجد!...

رضا امیرخانی