تبیان، دستیار زندگی
الکلهایی نظیر اتانول و متانول که ذاتا جنبه ی سمی داشته و قابل شرب نیستند، پاک بوده و تا زمانی که رقیق نشده و مشروب و مسکر نباشند، نوشیدن این قسم الکل ها حرام نیز نمی باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا الکل صنعتی پاک است؟!

الکل


الکل صنعتى از لحاظ ماهیت‏ شیمیایى هیچ‏ تفاوتى با الکل تخمیرى ندارد با این تفاوت که بر الکل صنعتى قطعا لفظ خمر صادق نیست. در حالى که الکل تخمیرى از آن‏ جهت که از تقطیر بخار خمر به دست آمده، احتمال آن مى‏رود که ‏عنوان خمر بر آن صادق باشد
.


به طور کلی الکل‏ها به دو دسته ‏تقسیم مى‏شوند:

1-      الکلى که از طریق صنایع نفت و پتروشیمى به ‏دست مى‏آید.

2-      الکلى که از تقطیر بخارات شراب، حاصل‏ مى‏شود.

ما در این مقاله حکم مربوط به الکل صنعتی و طبی را مورد بررسی قرار می دهیم:

واقعیت این است که الکل صنعتى از لحاظ ماهیت‏ شیمیایى هیچ‏ تفاوتى با الکل تخمیرى نداشته و هر دو از نوع الکل یک ظرفیتى نوع‏ اول به فرمول C2H5OH مى‏باشند. منتها با این تفاوت که بر الکل صنعتى قطعا لفظ خمر صادق نیست. در حالى که الکل تخمیرى از آن‏ جهت که از تقطیر بخار خمر به دست آمده، احتمال آن مى‏رود که ‏عنوان خمر بر آن صادق باشد.

الف) الکل صنعتی:

مشهور فقیهان ملاک نجس بودن الکل را، خاصیت مست کنندگی آن و مایع بودن آن می دانند.

در اینجا حکم الکل صنعتی و طبی را از نظر فقهای عظام بیان می نماییم:

‏امام خمینی(ره) و آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار می برند اگر انسان نداند از چیزی که مست کننده و روان است درست کرده اند، پاک می باشد.

آیة الله سیستانی(دام ظله):

تمام اقسامش پاک می باشد.

آیة الله تبریزی(ره):

اگر خودش به تنهایی مست کننده نیست پاک می باشد.

نتیجه آنکه الکلهایی نظیر اتانول و متانول که ذاتا جنبه ی سمی داشته و قابل شرب نیستند، پاک بوده و تا زمانی که رقیق نشده و مشروب و مسکر نباشند، نوشیدن این قسم الکل ها حرام نیز نمی باشد

آیة الله گلپایگانی(ره) و آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

اگر انسان نداند که مست کننده است و یا نداند که آن را ابتدا از چیز مست کننده ی روان درست کرده اند پاک است.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

الکل هایی که ذاتاً قابل شرب نیست یا جنبه ی سمی دارد، نجس نیست، ولی هرگاه آن را رقیق کنند و مشروب و مسکر باشد، نوشیدنش حرام است و احتیاطاً حکم نجس دارد.

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

الکل هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشد، محکوم به طهارت است.

(منبع: توضیح المسائل مراجع، جلد اول، صفحه 88، مسأله 112 و رساله اجوبه الاستفتائات آیة الله خامنه ای، سوال 304))

نتیجه آنکه الکلهایی نظیر اتانول و متانول که ذاتا جنبه ی سمی داشته و قابل شرب نیستند، پاک بوده و تا زمانی که رقیق نشده و مشروب و مسکر نباشند، نوشیدن این قسم الکل ها حرام نیز نمی باشد.

ب) الکل طبی:

حال نظر فقهیان را در مورد الکل سفید (الکل طبی) كه در تزریقات و مانند آن به كار مى‏ رود، بیان می نماییم:

سوال: الکل سفید که برای تزریقات در درمانگاه ها و بیمارستان ها به کار می رود، پاک است یا خیر؟

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

اگر معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده باشد، محکوم به طهارت است.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

آری پاک است.

آیة ‏الله بهجت(ره):

اگر مسکر مایع بالاصاله است، نجس است.

آیة الله سیستانی(دام ظله):

پاک است.

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

پاک است.

آیة الله صافی گلپایگانی(ره):

اگر در ترکیب آن الکل مست کننده نجس وجود داشته باشد نجس است و اگر مشکوک باشد، محکوم به طهارت است.

آیة الله تبریزی(ره):

محکوم به طهارت است.

سید مجتبی نظری       

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: مسائل جدید، سید محسن محمودی، ج4، ص207 و 208

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.