تبیان، دستیار زندگی
صنایع دستی ایران در رتبه نخست جهانی تهران – ایران با تولید 158 نوع مصنوعات دستی از نظر تنوع تولید در رتبه ی نخست جهانی قرار دارد. به گزارش واحد مركزی خبر، مدیر عامل شركت سهامی صنایع دستی ایران با بیان این مطلب گفت: صنایع دست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبارادبی و هنری 20 خرداد ماه 1382

صنایع دستی ایران در رتبه نخست جهانی

تهران – ایران با تولید 158 نوع مصنوعات دستی از نظر تنوع تولید در رتبه ی نخست جهانی قرار دارد.

به گزارش واحد مركزی خبر، مدیر عامل شركت سهامی صنایع دستی ایران با بیان این مطلب گفت: صنایع دستی با حدود 2/5 میلیون اشتغال و سهم سه درصدی در تولید ناخالص ملی ، نقش مهمی در ایجاد اشتغال مولد، پایدار و توسعه اقتصادی كشور دارد.

آقای طاهری نژاد با بیان اینكه مجموعه صادرات جهانی صنایع دستی 5/5 تا 6 میلیارد دلار در سال است، افزود: میزان صادرات صنایع  دستی ایران در سال گذشته 557 میلیون دلار بوده است.