تبیان، دستیار زندگی
موزه تاریخ طبیعی در محل پردیس شهر دانشگاه ارومیه که زیر مجموعه ای از مراکز پژوهشی دانشگاه ارومیه محسوب می شود قرار دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاریخ طبیعی ارومیه به روایت تصویر

موزه تاریخ طبیعی در محل پردیس شهر دانشگاه ارومیه که زیر مجموعه ای از مراکز پژوهشی دانشگاه ارومیه محسوب می شود قرار دارد.  این موزه به وسعـت تقریبی  1000 متر مربع در دهه فجر سال 1385 پس از سه سال فعالیت مستمر افتتاح گردید.  هدف اصلی از ایجـاد موزه، توسعـه فعالیت های آموزشی و  پژوهشی در سطوح  مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ایجاد محلی مناسب برای جمع آوری نمونه های جانـوری، گیاهـی، معدنـی  و  همچنین آماده سازی و نگهداری صحیح و علمی آن نمونه ها است.

 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
 • موزه تاریخ طبیعی ارومیه
  موزه تاریخ طبیعی ارومیه
بخش گردشگری تبیان