تبیان، دستیار زندگی
در سنین نوجوانی و جوانی گاه بین والدین و فرزندان اختلافاتی پیش می آید. این اختلافات را نیز می توان ناشی از تفاوت انتظارات بیان نمود. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آسیب های نظام خانواده (2)

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل سوم/ درس پنجم

آسیب های نظام خانواده

اهداف درس

شناخت برخی آسیب های خانواده

شناخت علل ناسازگاری فرزندان و والدین

مدت

45 دقیقه

وسایل لازم

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک کنید.

جهت دانلود برگه کار در منزل کلیک کنید.

طرح درس

در سنین نوجوانی و جوانی گاه بین والدین و فرزندان اختلافاتی پیش می آید. این اختلافات را نیز می توان ناشی از تفاوت انتظارات بیان نمود. سؤالی که مطرح می شود این است که مگر در جریان زندگی خانوادگی ارزش های خانواده برای کودک درونی نمی شود؟ پس تفاوت انتظارات والدین و فرزندان از کجا ناشی می شود؟ در این درس قصد داریم به این سوالات پاسخ دهیم.

ناسازگاری فرزندان و والدین

تبیین علت ناسازگاری فرزندان و والدین از منظر دانش آموزان می تواند جذاب باشد. چرا  که کم و بیش برخی از آن ها ممکن است تجربه این اختلافات را داشته باشند. برای شروع کار می توانید از همین فرصت استفاده نمایید و از آن ها بخواهید تجربیات خود را در این زمینه بیاد آورند.

دبیر می تواند برای کمک به آن ها جملاتی که جوانان و نوجوانان در این سن به آن ها فکر می کنند را بیان نموده یا روی تخته بنویسد تا تقریبی باشد برای ذهنیت دانش آموزان – جملاتی مانندِ پدر و مادر مرا درک نمی کنند؛ هنوز مرا جدی نمی گیرند با من هنوز رفتاری کودکانه دارند. – در این میان از والدین نیز جملاتی شنیده می شود – مانندِ جوانان خودسر و پر توقع اند؛ جوانان حقوق ما را نمی شناسند-

پس از تبیین مسئله دبیر از دانش آموزان بخواهد تا در قالب انجام گروهیِ قسمت 1 کار در کلاس، علت اختلافات را در تفاوت انتظارات جستجو کنند.

آسیب های نظام خانواده

تغییر نقش کودکی به نوجوانی

نوجوان تلاش می کند که مستقل شوند. او در حال تغییر نقش از کودکی به بزرگسالی است.  در این راستا او می خواهد از وابستگی به والدین و تبعیت از آن ها رها شود و به خود متکی شود. او بیشتر درون خود به دنبال مبنایی می گردد، نه در نظر والدین. به همراه این خصوصیت، ویژگی دیگری هم در این راستا ظاهر می شود و آن، گرایش شدید به عضویت در گروه است که در واقع راهی عملی برای نوجوان است که از خانواده مستقل شود.

عدم توجه والدین و فرزندان به خصوصیات نقش جدید و رعایت نکردن الگوهای مربوط به آن موجب بروز اختلافات میان والدین و قرزندان و موجب نارضایتی آن ها می شود.

برای تثبیت این موضوع در ذهن دانش آموزان، می توان از قسمت 2 برگه کار در کلاس بهره جست.

گونه های مختلف اجتماعی شدن

گاه تفاوت میان انتظارات والدین و فرزندان به تفاوت در ارزش ها بر می گردد. که نتیجه اجتماعی شدن متفاوت آن ها است. برای تبیین این مسئله دبیر می تواند از مثال هایی که در آن علت اختلاف تفاوت در ارزش های فرزندان و والدین است، استفاده کند.

گام بعدی که برای روشن تر شدن این بحث ضروری می رسد پاسخ به این پرسش است که :" مگر خانواده در اجتماعی شدن فرد تاثیر ندارد پس چرا باید تفاوت در ارزش های فرزندان و والدین وجود داشه باشد" – در پاسخ باید به تأثیر دیگر عوامل در فرایند اجتماعی شدن اشاره کرد.-

این پرسش می تواند در قالب کار گروهی انجام شود که در فعالیت 3 کار در کلاس آمده است؟

تمرین

برگه کار در منزل را می توانید به عنوان تمرین در اختیار دانش آموزان قرار دهید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا