تبیان، دستیار زندگی
در این درس دانش آموزان با رابطه خانواده و فرد و تاثیراتی که خانواده بر فرد می گذارد آشنا می شوند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانواده و فرد

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل سوم/ درس سوم

خانواده و فرد

اهداف درس

هدف از این درس عبارتست از:

آشنایی دانش آموزان با نقش خانواده در شکل گیری شخصیت فرد.

آشنایی دانش آموزان با نقش خانواده در ارشاد و حمایت فرد.

آشنایی دانش آموزان با نقش حمایت عاطفی خانواده

آشنایی دانش آموزان با نقش خانواده در تحقق شخصیت مستقل

مدت

90 دقیقه

وسایل لازم

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس 1 و 2 کلیک نمایید.

طرح درس

در این درس دانش آموزان با رابطه خانواده و فرد و تأثیراتی که خانواده بر فرد می گذارد آشنا می شوند.

خانواده و شکل گیری شخصیت اجتماعی

آغاز شکل گیری شخصیت اجتماعی در خانواده آغاز شده و ادامه می یابد. برای درک این مسئله توسط دانش آموزان دبیر باید ابتدا فاکتور هایی را برای تعریف شخصیت اجتماعی تعریف نماید.(فاکتور هایی مانند اندیشیدن، درک امور، کلام زیبا و . . . ). تعیین فاکتور ها می تواند به صورت یک مشارکت کلاسی انجام شود.

سپس از دانش آموزان بخواهید درباره هر یک از این شاخص های شخصیتی بحث کنند که فرد چگونه به آن ها دست می یابد. برای این منظور برگه فعالیت 1 از برگه کار در کلاس تدارک دیده شده است.

پ

س از پایان این فعالیت با جمع بندی نتایج می توان به نقش خانواده و شکل گیری شخصیت اجتماعی پی برد.

خانواده و فرد

از نکاتی که باید در جریان این فعالیت توسط دبیر تبیین شود عبارتست از :

با رشد جسمی کودک روان او نیز در ارتباط با محیط و انسان های دیگر شکل می گیرد و رشد می یابد.

آنچه به عنوان وجدان در فرد شکل می گیرد و از درون رفتار او را کنترل می کند، عمدتاً حاصل عمل و گفتار والدین و اعضای خانواده در کودکی است.

بنابر این، فرد نه تنها از نظر جسمی مدیون خانواده است، مهم تر از آن، از نظر روانی و شخصیتی نیز تحت تاثیر خانواده قرار دارد.

سایر تاثیرات خانواده بر فرد

نباید تصور نمود نقش خانواده محدود به دوره کودکی است. خانواده در راهنمایی ها و حمایت های پس از دوران کودکی نقش بسزایی در زندگی فرد ایفا می نمایند.

با گروه بندی دانش آموزان و توزیع برگه کار در کلاس 2 بین آن ها از دانش آموزان بخواهید در هر گروه نمونه هایی از نقش های ارشادی و حمایتی خانواده را ذکر نمایند.

انسان به محبت و صمیمیت، عشق و آرامش روانی نیاز دارد. خانواده اولین زمینه اجتماعی است که این نیازها در آن بر آورده می شود. برای تفهیم بیشتر این موضوع فعالیت 2 کار در کلاس 2 توسط دانش آموزان انجام شود.

خانه و خانواده جدید جایگاهی است که فرد می تواند شخصیت مستقل خویش را در آن تحقق بخشد. درباره این استقلال با دانش آموزان در کلاس گفتگو کنید. و نتیجه این گفتگو تبیین نقش خانواده در تحقق شخصیت مستقل است.

جمع بندی

در جمع بندی درس های دوم و سوم دبیر باید اهمیت نقش خانواده در زندگی را برای دانش آموزان بازگو نماید.

دلیل بقا و پایداری نظام خانواده در طول تاریخ را می توان در دو نکته زیر یافت :

نقش مهم و غیر قابل انکار خانواده در زندگی فرد.
نقش گسترده و تعیین کننده خانواده در نظام اجتماعی کل؛ به گونه ای که حذف آن، نظام اجتماعی را با هزینه سرسام آوری رو به رو خواهد کرد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا