تبیان، دستیار زندگی
در این درس قصد داریم گروه خانواده را به عنوان یک نظام اجتماعی معرفی کنیم و شواهدی برای این امر از مقایسه گروه خانواده با سایر گروه ها بدست آوریم. برای مقایسه گروه ها باید ملاک هایی در اختیار دانش موزان قرار داد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خانواده یک نظام اجتماعی

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل سوم/ درس اول

اهداف درس:

آشنایی دانش آموزان با ملاک های مقایسه گروه ها و مقایسه گروه خانواده با سایر گروه ها.

تشخیص وجوهی که خانواده را از سایر گروه ها متمایز می کند و شناخت خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی

خانواده یک نظام اجتماعی

مدت:

45 دقیقه

وسایل لازم:

گچ و تخته

برگه کار در کلاس

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک کنید.

طرح درس:

در این درس قصد داریم گروه خانواده را به عنوان یک نظام اجتماعی معرفی کنیم و شواهدی برای این امر از مقایسه گروه خانواده با سایر گروه ها به دست آوریم. برای  مقایسه گروه ها باید ملاک هایی در اختیار دانش آموزان قرار داد.

ملاک های مقایسه گروه

کلاس با مروری از مفاهیم فصول اول و دوم آغاز می شود. این مفاهیم شاملِ گروه، نقش و نظام اجتماعی است. سپس با مشارکت دانش آموزان ویژگی هایی از گروه که می تواند ملاک مقایسه قرار گیرد استخراج می شود.

خانواده یک نظام اجتماعی

نمونه ای از ملاک های مقایسه گروه عبارتند از:

اندازه گروه، دوام گروه، نظم گروه، نحوه عضویت در گروه، نوع نقش های گروه، صمیمیت در گروه، اهداف گروه، هنجارهای گروه، ارزش های گروه، قدمت گروه و ...

مقایسه گروه خانواده با سایر گروه ها:

پس از تعیین ملاک های گروه از دانش آموزان بخواهید در ستون اول جدول کار در کلاس 1 (موجود در برگه کار در کلاس) آن ها را درج نمایند.

سپس دانش آموزان را گروه بندی نمایید و برای هر گروه موضوعی را انتخاب نمایید- تیم فوتبال، گروه محله، گروه مسجد، گروه فعالیت کلاسی، گروه کاری، گروه مدرسه و . . . - تا بر اساس معیارهای موجود گروه خانوده را با موضوع خود مقایسه نمایند.

پس از انجام این مرحله دبیر از دانش آموزان بخواهد تا بر اساس ملاک های تعریف شده نتیجه مقایسه خود را بگویند و او این نتایج را روی تابلو یادداشت نماید.

بیشتر معیار هایی مورد نظر قرار گیرد که دبیر را در رساندن به مقصود خود که معرفی گروه خانواده به عنوان یک گروه متمایز و یک نظام اجتماعی است یاری دهد؛ معیار هایی نظیر سابقه، دوام گروه، عمق روابط بین نقش ها.

در این قسمت دبیر ابتدا معیار مورد نظر خود را مشخص می کند (مثلاً دوام گروه) سپس از دانش آموزان بخواهد در موضوع خود نتیجه مقایسه خود را بگویند و او روی تخته ثبت کند(دوام گروه خانواده معمولاً از گروه محله بیشتر است چون با خروج فرد از محله از گروه محله خارج می شود؛ دوام گروه خانواده از گروه کاری بیشتر است زیرا فرد در تمام عمر خود در گروه خانواده زندگی می کند ولی گروه کاری قسمتی از زندگی او را تشکیل می دهد.).

دبیر برای هر معیار می تواند شکلی مطابق زیر روی تخته رسم نماید.

پس از بررسی گروه ها در معیار های مختلف ویژگی های اساسی خانواده استخراج می شود.

ویژگی های خانواده و اثر گذاری های آن بر فرد و جامعه موجب شده است تا نقش ها و الگوهای عمل این گروه بیش از هر گروه دیگری پابرجا و پایدار باقی بماند؛ تا آنجا که افراد پیش از آنکه خانواده را یک گروه بدانند، به آن به منزله یک نظام اجتماعی توجه می کنند و در طول زندگی در پی آن هستند که چگونگی عمل کردن در نقش های مختلف آن را بیاموزند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا