تبیان، دستیار زندگی
مهارت پژوهشگری در آموزش (اقدام پژوهی )Action research کتاب کوچک اما کاملی است . نویسنده کتاب آقای خسرو امیر حسینی تهران:انتشارات : عارف کامل ۱۳۸۴- چاپ دوم ۱۳۸۵ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی کتاب مهارت پژوهشگری در آموزش

(اقدام پژوهی)

معرفی کتاب مهارت پژوهشگری در آموزش

مهارت پژوهشگری در آموزش (اقدام پژوهی) Action  research کتاب کوچک اما کاملی است. نویسنده کتاب آقای خسرو امیر حسینی تهران: انتشارات: عارف کامل 1384-  چاپ دوم 1385

جمله ی زیبایی در مقدمه ی کتاب آمده توجه بفرمایید چقدر زیبا و تاثیر گذار است : قرن 21 قرن دانایی است به جای این که خاموش بیندیشید برخیزید و شمعی روشن کنید . " کاردبیل"

در فصل اول : کلیاتی در باره یژوهش - چرا پژوهش - پژوهش چیست ؟ - چگونه موضوع پژوهش انتخاب می شود؟ -ویژگی های موضوع پژوهش انتخاب می شود؟ - انو اع پژوهش - تفاوت و اشتراک اقدام پژوهی و پژوهش آکادمیک  -شرایط لازم برای پژوهندگی - تعریف برخی از مفاهیم پژوهشی

فصل دوم : اقدام پژوهی چیست؟ تعریف - ضرورت - اهداف - چگونگی رویکرد ها

فصل سوم : مراحل و چرخه اقدام پژوهی - اقدام پژوهی گروهی - ابزارهای جمع آوری اطلاعات و اعتبار یابی آن ها

فصل چهارم : دست آوردهای اقدام پژوهی- ساز و کارهای گسترش اقدام پژوهی- توصیه های عملی- روش تدوین گزارش - مراحل گام به گام تهیه گزارش - عناوین پژوهشی پیشنهادی برای معلمان.

معرفی مختصر كتاب:

در كتاب خاطرنشان شده است:

پژوهش عبارت از جست‌ و جوی نظام‌مند و هدفدار برای پاسخگویی به پرسش‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون است و پژوهش انواع مختلفی دارد كه عبارت‌اند از: "بنیادی، كاربردی، توسعه‌ای" و هدف آن است كه شرایط استثنایی را جدا كرده و به حالت كلی بپردازند.

نگارنده در فصل نخست كتاب كلیاتی درباره‌ی پژوهش و ضرورت آن در آموزش مطرح نموده و سپس در فصل دوم از اقدام‌پژوهی، اهمیت، نظریه‌ها و اهداف و رویكردهای پژوهش یاد كرده است. وی در فصل سوم چگونگی اقدام‌پژوهی را در الگوهای مختلف بازگو نموده و در فصل چهارم مباحثی درباره‌ی دستاوردها، ساز و كارهای گسترش، و روش‌های گزارش‌نویسی مطرح ساخته است.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی