تبیان، دستیار زندگی
مراحل گزارش یک پژوهش (مقاله) با توجه به روش اتخاذ شده در تحقیق، روش‏های کمی که در آنها از داده‏های کمّی در تحقیق استفاده می‏شود (تحقیقات میدانی) و روش‏های کیفی که در آنها از داده‏های کیفی (تحقیقات کتابخانه‏ای) استفاده می‏شود با تفاوت هایی بیان می‏گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراحل  مقدماتی گزارش پژوهشی

ساختار مقاله مبتنی بر پژوهش میدانی

مراحل گزارش یک پژوهش (مقاله) با توجه به روش اتخاذ شده در تحقیق، روش‏های کمی که در آن ها از داده‏های کمّی در تحقیق استفاده می‏شود (تحقیقات میدانی) و روش‏های کیفی که در آن ها از داده‏های کیفی (تحقیقات کتابخانه‏ای) استفاده می‏شود با تفاوت هایی بیان می‏گردد.

به دلیل یکسان بودن هر دو روش در مراحل مقدماتی، در اینجا مراحل مقدماتی را به صورت بیان شده است:

موضوع یا عنوان مقاله

عنوان، مفهوم اصلی مقاله را نشان می‏دهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلی پژوهش را نشان دهد. عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعنی به گونه‏ای انتخاب شود که نظر خوانندگان را که معمولاً ابتدا فهرست عناوین مندرج در یک مجله علمی را می‏خوانند به خود جلب نماید. هم چنین عنوان باید کوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهای اصلی پژوهش باشد. تعداد کلمات در عنوان را حداکثر دوازده واژه بیان کرده‏اند.

نام مۆلف یا مۆلفان و سازمان وابسته

بعد از عنوان پژوهش، نام مۆلف یا مۆلفان ذکر می‏شود و در سطر زیر آن، نام دانشگاه یا مۆسسه که هر یک از مۆلفان در آن مشغول به کارند، می‏آید.

اگر پژوهش به وسیله دو یا چند نفر انجام بگیرد و همه آن ها به یک دانشگاه یا مۆسسه وابسته باشند، نام مۆسسه یک‏بار، آن هم به دنبال نام مۆلفان ذکر می‏شود. اما اگر هر یک از مۆلفان به سازمان خاصی وابسته باشند، باید بعد از نام هر یک از آنان، بلافاصله نام مۆسسه‏ای که به آن وابسته‏اند، ذکر شود.

ترتیب قرار گرفتن نام مۆلفان به دنبال یکدیگر، معمولاً متناسب با میزان مشارکت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشارکت همه افراد در اجرای پژوهش یکسان باشد، اسامی آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار می‏گیرد.

قابی برای نوشتن

چکیده

چکیده، خلاصه جامعی از محتوای یک گزارش پژوهشی است که همه مراحل و اجرای اصلی پژوهش را در خود دارد. هدف‏ها، پرسش‏ها، روش‏ها، یافته‏ها و نتایج پژوهش، به اختصار، در چکیده آورده می‏شود. در متنِ چکیده باید از ذکر هرگونه توضیح اضافی خودداری شود. مطالب چکیده باید فقط به صورت گزارش(بدون ارزشیابی و نقد) از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) به صورت فعل ماضی تهیه شود.

چکیده در حقیقت بخشی کامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته می‏شود و نباید پیش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود. طول چکیده برای مقاله، بستگی به روش‏های خاص هر مجله دارد و معمولاً بین صد تا 150 کلمه پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی

معمولاً در انتهای چکیده، واژگان کلیدی پژوهش را بیان می‏کنند تا به خواننده کمک کنند، پس از خواندن چکیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. معمولاً با توجه به حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدی در هر مقاله بیان می‏شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی