تبیان، دستیار زندگی
درگیرشدن معلم در عمل پژوهش ، موضوع جدایى بین نظر و عمل از بین مى رود. اگر معلم خود پژوهنده باشد، نسبت به یافته هاى پژوهش هاى دیگران نیز واكنش نشان مى دهد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فواید پژوهش در عمل

فواید پژوهش در عمل

1. با درگیرشدن معلم در عمل پژوهش، موضوع جدایى بین نظر و عمل از بین مى رود.

2. اگر معلم خود پژوهنده باشد، نسبت به یافته هاى پژوهش هاى دیگران نیز واكنش نشان مى دهد.

3. معلمان موجّه ترین افراد در تشخیص مسایل و نیازهاى دانش آموزان و در سطحى بزرگ تر، مشكلات آموزشى و پرورشى هستند، چه بهتر كه این مسایل به دست خود آنان حل شود.

4. یافته هاى پژوهش هاى آموزشى را در نهایت معلم به كار خواهد برد و از این رو، بهتر است خود وى از خانواده پژوهشگران باشد.

5. معلم بیش از دیگران در معرض پرسش قرار مى گیرد. والدین علاقه مند همواره پرسش هاى خود را با معلمان در میان مى گذارند. بهتر است خود معلم درگیر پژوهش و حل مسایل مربوط به خود باشد.

6. معلم، ضمن پژوهش، رشد مى كند و به بالندگى مى رسد، چاره یاب مى شود و از طریق فعالیت هاى پژوهش گرایانه او، نوجویى و نوخواهى اشاعه مى یابد.

7. پژوهش به وسیله معلم پژوهشگر، رنگ و بوى بومى و محلى به خود مى گیرد; چیزى كه جامعه بسیار پراكنده و متنوع آموزش و پرورش به آن نیاز بسیار دارد.

فواید پژوهش در عمل

8. در تعریف و برداشت معلمان از مهارت هاى حرفه اى و نقششان تغییراتى ایجاد مى كند.

9. احساسات خودارزشى و اطمینان آن ها را افزایش مى دهد.

10. آگاهى آن ها را ازموضوع هاى كلاسى افزایش مى دهد.

11. آمادگى آن ها را براى تفكر و تعمق بهبود مى بخشد.

12. ارزش ها و باورهایشان را تغییر مى دهد.

13. همخوانى بین نظریه هاى كاربردى و شیوه هاى عملى را بهبود مى بخشد.

14. دلنشین ترین فایده پژوهش در عمل ـ اقدام پژوهى ـ معلم این است كه نتایج پژوهش از بالا، یا بیرون كلاس و مدرسه، صادر نمى شود، بلكه به همت خود معلم و همكاران او به دست مى آید.

15. حاصل پژوهش هاى معلمان كاملا جنبه كاربردى پیدا مى كند، چون معلم فقط براى حل مشكلات كلاس یا مدرسه خود دست به پژوهش مى زند و در نتیجه، یافته هاى پژوهش هاى آموزشى را در نهایت، معلم به كار خواهد برد.

16. معلم، ضمن پژوهش رشد مى كند و به بالندگى مى رسد، چاره یاب مى شود و از طریق فعالیت هاى پژوهش گرایانه او نوجویى و نوخواهى اشاعه مى یابد.

17. وقتى معلم دست به پژوهش مى زند و مشكل یا مسئله خودش را حل مى كند، نسبت به یافته هاى خود احساس تعلّق حرفه اى پیدا مى كند.

18. پژوهش هاى معلم پژوهنده ، در مقایسه با هزینه هاى هنگفت در زمینه هاى گوناگون كه اغلب ناموفق هم هستند بسیار مناسب و منطقى تر است.

19. مشاركت معلمان در پژوهش سبب مى شود اعتماد به نفس و خودباورى آنان تقویت شود.

20. چون داورى در مورد درستى یا نادرستى پژوهش به وسیله خود معلم انجام مى گیرد، زودتر به توانمندى حرفه اى دست مى یابد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی