تبیان، دستیار زندگی
هر سال در آستانه تعطیلات نوروز، موضوع تقسیم بندی و برنامه ریزی تعطیلات در کنار سایر فعالیتها و تلاشها، به یکی از دلمشغولیهای اساسی کارکنان شرکتها و سازمانها و طبیعتاً خانواده ها تبدیل می شود. افراد شاغل خانواده، تلاش می کنند برنامه ای بریزند تا ضمن برآورد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برنامه ریزی و تعامل کارکنان و سازمانها برای نوروز

برنامه ریزی

هر سال در آستانه تعطیلات نوروز، موضوع تقسیم بندی و برنامه ریزی تعطیلات در کنار سایر فعالیتها و تلاشها، به یکی از دلمشغولیهای اساسی کارکنان شرکتها و سازمانها و طبیعتاً خانواده ها تبدیل می شود. افراد شاغل خانواده، تلاش می کنند برنامه ای بریزند تا ضمن برآوردن خواسته های اعضای خانواده برای مسافرت و تفریح، در کارشان نیز خللی ایجاد نشود.

هر سال در آستانه تعطیلات نوروز، موضوع تقسیم بندی و برنامه ریزی تعطیلات در کنار سایر فعالیتها و تلاشها، به یکی از دلمشغولیهای اساسی کارکنان شرکتها و سازمانها و طبیعتاً خانواده ها تبدیل می شود. افراد شاغل خانواده، تلاش می کنند برنامه ای بریزند تا ضمن برآوردن خواسته های اعضای خانواده برای مسافرت و تفریح، در کارشان نیز خللی ایجاد نشود.

از سوی دیگر شرکتها و سازمانها هم نگرانند که مبادا در حین تعطیلات نوروز نتوانند پاسخگوی مشتریان باشند و یا از برنامه هایشان عقب بمانند.

بدین منظور شرکت مشاوره مدیریت منابع انسانی رایان راهبرد چابک تحقیقی میدانی با مشارکت 110 نفر از کارکنان سازمانهای مختلف که با این مسأله مواجه بودند، سازماندهی نمود. این سنجش رفتار فعالان بازارکار با هدف تقویت جریان آزاد اطلاعات در فضای کسب و کار در آستانه نوروز 1392 انجام گردیده است. طی این تحقیق رفتار کارکنان شرکتها و سازمانها با توجه به صنایع مختلفی که در آن فعالیت می کنند، تخصص و وضعیت زندگیشان و نحوه تعامل با همکاران و مدیران مورد پرسش و تحلیل قرار گرفت.

ضمن تشکر از پاسخگویانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، نتایج حاصل از بررسی رفتار کارکنان و سازمانها در تعطیلات و سال نو، در ادامه تقدیم می شود. امیدواریم با همکاری شما بتوانیم تحقیقات فراگیرتری را در آینده انجام داده و شما را از نتایج آن آگاه سازیم.

پاسخ دهندگان در بازه سنی بیست تا شصت و پنج سال را شامل می شد که گروه سنی بین سی تا چهل سال بیشترین آنها را با 48% تشکیل داده است. ایشان در صنایع مختلفی فعالیت می نمودند. پراکندگی صنعتی که شرکت / سازمان متبوع شرکت کنندگان در آن قرار گرفته، مطابق با نمودار ذیل است:

منبع: پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی های ایران

تنظیم: هومن بهلولی