تبیان، دستیار زندگی
کتاب بین المللی روابط عمومی با همکاری مشترک گروه توسعه پارس و کاوشگران روابط عمومی و به سردبیری محمد خجسته نیا منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتاب بین المللی روابط عمومی منتشر شد

کتاب بین المللی روابط عمومی

کتاب بین المللی روابط عمومی با همکاری مشترک گروه توسعه پارس و کاوشگران روابط عمومی و به سردبیری محمد خجسته نیا منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی، مصاحبه با دکتر کروکبرگ استاد دانشگاه آیوای شمالی ، یادداشت هایی از صاحبنظران داخلی نظیر دکتر هادی خانیکی ، دکتر حسینعلی افخمی ، دکتر داود زارعیان و صاحبنظران خارجی ، مقاله های داخلی و خارجی ، گزارش از تحولات روابط عمومی جهان در سال 2012 از سعید محمد جعفری ، اخبار خارجی ، مهمترین کتاب های روابط عمومی جهان در سال 2012 و ... از موضوعات این کتاب است.

در این کتاب تلاش شده است با رویکرد ویژه به ادبیات نوین روابط عمومی و ارتباطات منتخبی از مهمترین موضوعات را در بر گیرد. این کتاب در 162 صفحه و با تیراژ 2000 جلد و به قیمت 80 هزار ریال منتشر شده است.

تنظیم: هومن بهلولی