تبیان، دستیار زندگی
استاندار البرز با تاکید بر ضرورت بکارگیری نیروهای متخصص و کارشناس حوزه روابط عمومی در دستگاه ها تصریح کرد: نیروهای ناکارآمد به بدنه سازمان لطمه وارد می کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آسیب نیروی های ناکارآمد در روابط عمومی ها به تشکیلات سازمانی

اصغر عربیان

استاندار البرز با تاکید بر ضرورت بکارگیری نیروهای متخصص و کارشناس حوزه روابط عمومی در دستگاه ها تصریح کرد: نیروهای ناکارآمد به بدنه سازمان لطمه وارد می کنند.

اصغر عربیان درباره ضرورت بکارگیری نیروهای کیفی در روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان البرز گفت: روابط عمومی در هر دستگاه به عنوان پیشانی سازمان محسوب می شود و عملکرد یک دستگاه با بخش روابط عمومی آن ارتباط تنگاتنگی دارد. وی با بیان اینکه بخش روابط عمومی و نیروهای آن باید از متخصصان و کارشناسان این حوزه باشند؛ تصریح کرد: افرادی که ناشیانه به بخش روابط عمومی دستگاه ها وارد می شوند کل مجموعه را دچار مشکل خواهند کرد.

استاندار البرز با انتقاد از این رویکرد که هنوز برخی از مهمترین دستگاه های اجرایی استان البرز فاقد پست روابط عمومی هستند؛ بیان کرد: دستگاهی که روابط عمومی ندارد، هویت ندارد و مدیران کل باید در این خصوص تدبیری جدی اخذ نمایند.

تنظیم: هومن بهلولی